Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

36254/2020 Linka na výrobu kompozitných termoplastových plátov v spoločnosti Johns Manville Slovakia, a. s. Trnava - zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania

linka-jms-zaslanie-oznamenia-zmene-nc-upovedomenie-zacati-konania.pdf