Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

35211/2020 Centrum cirkulárnej ekonomiky Zavar (CCE Zavar) - zaslanie zámeru a upovedomenie o začatí konania

cce-zavar-rozoslanie-zameru.pdf