Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

28995/2020 Zhodnocovanie ostatných stavebných odpadov v recyklačnom zariadení spoločnosti STEINBRUCH Žilina – zaslanie zámeru a upovedomenie o začatí konania

24.06.2020

rozoslanie-zameru-steinbruch-pm.pdf