Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

28613/2020 ESO STAV – Zhodnocovanie ostatných odpadov mobilným zariadením – zaslanie zámeru a upovedomenie o začatí konania

17.06.2020

 

 

ESO STAV – Zhodnocovanie ostatných odpadov mobilným zariadením

– zaslanie zámeru a upovedomenie o začatí konania

 

► /files/rozoslanie-zameru-esostav.pdf