Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

28501/2020 Intezifikácia výroby repkového oleja a biodieslu - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania

17.06.2020

 

 

Intezifikácia výroby repkového oleja a biodieslu

- oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania

 

► /files/zaslanie-oznamenia-zmene-navrhovanej-cinnosti_intezifikacia-vyroby-repkoveho-oleja-biodieslu.pdf