Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

26440/2020 Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania

05.06.2020

 

 

Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča

- oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania.

 

►  /files/r1-banska-bystrica-slovenska-lupca_zaslanie-ooz-pm-zro.pdf