Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

25740/2020 AUTOKOMA 1 Zber a spracovanie starých vozidiel - Záverečné stanovisko

03.06.2020

Účelom navrhovanej činnosti „Zber a spracovanie starých vozidiel“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“) je zariadenie autorizovanej prevádzky na zber a spracovanie starých vozidiel technológiou postupnej selektívnej demontáže za účelom opätovného použitia častí a súčiastok starých vozidiel a zabezpečenia zhodnotenia odpadov zo starých vozidiel, s projektovanou kapacitou 150 starých vozidiel ročne.

 

zs-zber-spracovanie-starych-vozidiel_.pdf