Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

25308/2020 Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov - Zvolenská Slatina

02.06.2020

Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov – Zvolenská Slatina

 

Účelom navrhovanej činnosti je zhodnocovanie stavebných a iných odpadov prostredníctvom mobilného zariadenia, ktoré tvoria 2 samostatné strojno-technologické zostavy.

 

/files/eia/zaverecne-stanovisko-rdb.pdf