Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

25131/2020 Modernizácia obaľovne živičných zmesí Prievidza Záverečné stanovisko

03.06.2020

Účelom navrhovanej činnosti „Modernizácia obaľovne živičných zmesí Prievidza“ (ďalej

len „navrhovaná činnosť“) je výmena existujúcej technologickej linky Teltomat V na výrobu

živičných zmesí s výrobnou kapacitou 75 000 t/rok za novú modernejšiu obaľovaciu linku

s kapacitou 100 000 t/rok. 

 

zs-strabag-modernizacia-obalovne-prievidza-rs-003.pdf