Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

23726/2020 Nová absorbčná veža CIO2 v Mondi SCP - zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti

28.05.2020

/files/eia/nova-absorbcna-veza-clo2-mondi-zaslanie-ooznc-upovedomenie-zacati-konania.pdf (pdf, 793 kB)