Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

23575/2020 Drvič na recykláciu stavebného odpadu - upustenie od správy o hodnotení

28.05.2020

info-pravoplatnom-rozhodnuti-upusteni-od-soh.docx.pdf (pdf, 766 kB)