Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

21645/2020 Navýšenie kapacity zariadenia na dočasné skladovanie a zhodnocovanie plastov drvením a regranuláciou v lokalite Vráble - Rozhodnutie v zisťovacom konaní

20.05.2020

Zmena navrhovanej činnosti „Navýšenie kapacity zariadenia na dočasné skladovanie a zhodnocovanie plastov drvením a regranuláciou v lokalite Vráble“ uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

r-navysenie-kapacity-zar-sklad-zhod-plastov-drvenim-regranulaciou-vrable.pdf (pdf, 1,03MB)