Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

20790/2020 Rozhodnutie v zisťovacom konaní - Autocentrum Todos Bratislava

28.05.2020

Zmena navrhovanej činnosti „Autocentrum Todos Bratislava“ uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

/files/eia/rozhodnutie-todos-bratislava.pdf (pdf, 862 kB)