domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

14364/2020 Záverečné stanovisko - Dobývací priestor Trenčianske Mitice I - lom Skaličky

Účelom navrhovanej činnosti je obnovenie a pokračovanie banskej činnosti v dobývacom

priestore Trenčianske Mitice I v lome Skaličky podľa Plánu otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska dolomitov a vápencov (ďalej len „POPD“) v dobývacom priestore Trenčianske Mitice I., lom Skaličky spoločnosťou Dolmit, s. r. o., Soblahovská 1118/63, 911 01 Trenčín.

Predpokladaná celková ťažba dolomitov a vápencov je 40 000 t/rok na ploche 3,62 ha.