Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Druhá aktualizácia národného zoznamu území európskeho zoznamu

01.01.2017

V rámci druhej aktualizácie národného zoznamu území európskeho významu Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky postupne zasiela pozvánky na prerokovanie všetkých 189 navrhovaných lokalít. Pozvánky sú zasielané na všetky dotknuté obce resp. mestá so žiadosťou o ich zverejnenie na úradnej tabuli obce/mesta a o zverejnenie mapy lokality a zoznamu parciel identifikovaných podľa registra C a E katastra nehnuteľností. V prípade väčšieho počtu vlastníkov, správcov, nájomcov dotknutých pozemkov alebo v prípade, ak ich pobyt nie je známy, pozvánky sa doručujú len formou verejnej vyhlášky.

 

Rokovania sú naplánované od 18.04.2017 do 10.05.2017. Všetky pozvánky a ich prílohy nájdete podľa jednotlivých navrhovaných území európskeho významu:

 

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]