Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ministri životného prostredia EÚ dohodli spoločný postup k ochrane klímy

18.09.2015

Rada ministrov životného prostredia EÚ dnes prijala závery, ktoré pomôžu vyjednať novú globálnu dohodu o zmene klímy na medzinárodnej klimatickej konferencii zmluvných strán COP21 v decembri 2015 v Paríži. Slovenskú republiku na Rade zastupoval minister životného prostredia Peter Žiga.

Pred rokovaním Rady sa uskutočnilo už tradičné koordinačné rokovanie krajín V4, Bulharska a Rumunska. Počas obeda ministri diskutovali komunikačnú taktiku v súvislosti s blížiacou sa klimatickou konferenciou v Paríži. V súvislosti s radou sa minister zúčastnil aj viacerých bilaterálnych rokovaní – po skončení Rady rokoval s Komisárom pre životné prostredie K. Vellom. Deň pred Radou sa šéf envirorezortu zúčastnil rokovaní s podpredsedom Výboru EP pre životné prostredie P. Pocom, spoločne so slovenskými poslancami vo Výbore EP pre životné prostredie - M. Flašíkovou Beňovou, J. Nagyom, M. Mikolášikom a Komisárom pre zmenu klímy a energetiku A. Canetem. Ústrednou témou všetkých sprievodných rokovaní na pôde Európskej komisie a Európskeho parlamentu bola príprava slovenského predsedníctva v EÚ.

Odbor komunikácie MŽP SR