Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dedinou roka 2015 je Spišský Hrhov

28.09.2015

Spišský Hrhov v okrese Levoča je víťazom národnej súťaže Dedina roka 2015.Táto obec najkomplexnejšie preukázala naplnenie princípov a požiadaviek súťaže spomedzi 20 zúčastnených dedín. Ako národný víťaz bude v budúcom roku reprezentovať Slovenskú republiku v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny, ktorú od roku 1990 vyhlasuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny so sídlom vo Viedni. Druhé miesto v národnej súťaži obsadila obec Bošáca v okrese Nové Mesto nad Váhom a tretiu pozíciu obec Kapušany v okrese Prešov. O víťazoch rozhodla národná hodnotiaca komisia koncom minulého týždňa na záverečnom rokovaní v Selciach. Slávnostné odovzdávanie cien bude vo víťaznej obci Spišský Hrhov v novembri. Súťaž na jar vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR spoločne so Slovenskou agentúrou životného prostredia, Spolkom pre obnovu dediny a Združením miest a obcí Slovenska. 

Predstavitelia víťaznej obce presvedčili národnú hodnotiacu komisiu, že rozsah jej obnovy a rozvoja je príkladný vo všetkých hodnotených oblastiach a dosiahnuté výsledky sú prezentovateľné na národnej a medzinárodnej úrovni. Víťazná obec prezentovala príkladný rozvoj miestneho hospodárenia s využitím inovatívnych foriem podpory zamestnanosti, starostlivosť o obec, krajinu a životné prostredie, racionálne využívanie lokálnych zdrojov, zachovávanie vidieckej pospolitosti, partnerstiev, hmotného a nehmotného dedičstva, starostlivosti o obyvateľov obce a jedinečnými aktivitami, ktoré vedú k harmonickému rozvoju obce. „Hodnotiaca komisia posudzovala prihlásené obce v zmysle pravidiel súťaže a v duchu motta aktuálneho ročníka európskej súťaže „byť otvorený“,ktoré oslovuje vidiecke oblasti k otvorenej spolupráci so svojimi susedmi a k spoločnému spájaniu síl prostredníctvom medziobecných a regionálnych spolkov a združení. Znamená to byť otvorený aj inovatívnym nápadom, stratégiám a perspektívam,“ konštatoval manažér súťaže Dedina roka Martin Lakanda. Komisiu tvorili zástupcovia vyhlasovateľov súťaže, generálneho partnera, partnerských organizácií a Európskeho pracovného spoločenstva pre rozvoj vidieka a obnovu dediny.

Aj napriek nižšiemu počtu prihlásených obcí do tohto ročníka súťaže komisia skonštatovala viditeľný nárast ich komplexného rozvoja. Prihlásené obce sa otvárajú domácim aj zahraničným návštevníkom, čo vyplynulo z hodnotenia v kategórii Dedina ako hostiteľ. V budúcich ročníkoch komisia odporúča hľadať možnosti a formy ďalšej motivácie obcí k zapojeniu sa do súťaže a propagovať výsledky a prínosy súťaže na úrovni jej vyhlasovateľov a partnerov. Zároveň apeluje na obce, aby vyvíjali tlak na dôsledné dodržiavanie legislatívnych nástrojov na zlepšenie uplatňovania adekvátneho stavebného poriadku či regulatívov vo výstavbe, rešpektujúc identitu svojho vidieckeho prostredia. Všetkým obciam opätovne odporúča aj hlbšiu a intenzívnejšiu spoluprácu s odborníkmi, tých vyzýva na spracovávanie kvalitných a efektívnych projektových dokumentácií, ktoré rešpektujú zachovanie a obnovu charakteristického vzhľadu vidieckeho sídla a krajiny.

Ocenené obce získavajú, okrem vecných cien od vyhlasovateľov a partnerov súťaže, aj finančné prostriedky od generálneho partnera súťaže na realizáciu vybraných projektov obnovy dediny alebo obohatenia života na dedine. Víťaz okrem toho získava od generálneho partnera súťaže finančný príspevok na organizačné zabezpečenie vyhlásenia výsledkov súťaže a finančný príspevok na reprezentáciu v európskej súťaži. Generálnym partnerom je COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo. Partnermi súťaže sú Agentúra pre rozvoj vidieka, Národné osvetové centrum, Slovenská agentúra pre cestovný ruch, Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu a Vidiecky parlament na Slovensku.

Príloha č.1: Výsledky súťaže Dedina roka 2015-09-28 (pdf, 205 kB)
Príloha č.2: Charakteristika víťaznej obce Spišský Hrhov (pdf, 293 kB)

Odbor komunikácie MŽP SR, SAŽP