Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Vodohospodári a ochranári ukončili revitalizačnú akciu na Dunaji

27.10.2015

Symbolickým krstom nového 45 metrového mosta na Veľkolélsky ostrov bola zavŕšená najväčšia revitalizačná akcia na slovenskom úseku Dunaja. Revitalizačné práce boli financované z medzinárodného projektu LIFE s názvom Ochrana vtáctva Podunajska z prostriedkov Európskej komisie, Ministerstva životného prostredia SR a štátneho podniku Vodohospodárska výstavba. 

"Tento projekt je ukážkovým príkladom dobrej a konštruktívnej spolupráce odborníkov z oblasti vodného hospodárstva, ochrany prírody i vedeckej sféry. Sme hrdí na to, že sme tiež súčasťou tohto tímu. Do budúcna pripravujeme ďalšie podobné akcie popri Dunaji," povedal generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby Ladislav Lazár. Pripomenul, že úspešnosť opatrení potvrdzujú nielen vedecké monitoringy, ale aj miestni obyvatelia a rybári, ktorí hovoria, že ostrov konečne zas vyzerá tak ako kedysi.

Technickými úpravami v minulosti bolo tečúce rameno oddelené od Dunaja a v jednom mieste úplne presypané prehrádzkou vedúcou na ostrov. Rameno sa začalo zanášať bahnom, vysychať, život v ňom začal miznúť a hrozil jeho zánik. Práce na oživení ramena začali v roku 2013 vodohospodári spoločne s ochranármi z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ). Postupne boli otvorené dva pôvodné ústia na výtoku a viac ako 100 metrov široký vtok na začiatku ramena. Posledným krokom bola rekonštrukcia prehrádzky, kde bol vybudovaný trojpólový most, ktorý umožňuje prietočnosť ramena, ale zároveň ponecháva možnosť voľného prístupu na ostrov suchou nohou pre návštevníkov. Prepojením s Dunajom sa zlepšila kvalita vody v ramene a  ryby z hlavného toku tu inštinktívne vyhľadávajú svoje tradičné neresiská na rozmnožovanie.

Mohutné Veľkolélske rameno a rieka Dunaj obkolesujú malebný ostrov pri obci Zlatná na Ostrove v okrese Komárno. Práve pekné prostredie ostrova poslúžilo v roku 1986 aj pri nakrúcaní kultovej slovenskej rozprávky režiséra Miloslava Luthera Mahuliena, zlatá panna. Kvitnúce lúky s pasúcim sa dobytkom a koňmi sa na tomto území zachovali dodnes.

Odbor komunikácie MŽP SR, TASR