Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Slováci vyjadrujú ochotu triediť odpad, nie vždy však na to majú možnosť

13.10.2015

Hoci sa slovenské domácnosti hrdo hlásia k triedeniu odpadu, pri pohľade na faktické čísla v praxi sa dobré úmysly strácajú. Na dnešnej tlačovej konferencii, ktorá sa týkala ochoty i možností Slovákov triediť odpad, na to upozornilo viacero odborníkov. Podujatia sa zúčastnil aj generálny riaditeľ sekcie environmentálneho hodnotenia aj riadenia Ministerstva životného prostredia SR Dušan Jurík. Envirorezort vidí riešenie súčasného stavu, keď zhruba dve tretiny komunálneho odpadu skončí na skládkach, v novom zákone o odpadoch.

"Ak v súčasnosti končí približne 70 percent odpadu na skládkach, opatreniami, ktoré zavádza zákon, by sme tento pomer chceli zmeniť tak, aby v roku 2020 tvoril 70 percent recyklovateľný odpad," povedal Dušan Jurík z Ministerstva životného prostredia SR. V súvislosti s ustanoveniami nového zákona, ktorý bude platiť od 1. januára 2016, pripomenul rozšírenú zodpovednosť výrobcov. Ako spresnil, odpadanú doterajšie limity pre výrobcov a tí budú zodpovední za určitý druh triedeného odpadu v takom objeme, v akom ho vyzbierajú obyvatelia. "To znamená, budú musieť poskytnúť toľko nádob a kontajnerov pre tento triedený odpad, koľko ich budú ľudia potrebovať, takisto sa budú zvyšovať aj kapacity určené pre jednotlivý druh triedeného odpadu. Napríklad v prípade plastov v roku 2017 musia výrobcovia poskytnúť nádoby a kontajnery v objeme 120 litrov, v roku 2020 až 800 litrov," doplnil zástupca envirorezortu.

Ďalším zjednodušením pre verejnosť bude jednotné farebné označenie nádob na triedený odpad. Väčší dôraz sa bude klásť aj na osvetu a informovanosť o dôležitosti a výhodách triedenia odpadu. „Čím viac budú ľudia triediť odpad, o ktorý sa musia postarať výrobcovia, tým menej budú platiť za zmiešaný, komunálny odpad,“ uzavrel Dušan Jurík.

Výkonný riaditeľ Slovenského priemyselného združenia pre obaly a životné prostredie (SLICPEN) Miroslav Jurkovič upozornil na to, že v roku 2014 vyprodukoval každý obyvateľ SR v priemere takmer 323 kilogramov komunálneho odpadu. "V prípade vytriedeného odpadu je to ale iba približne 26 kilogramov. Pre porovnanie, v Českej republike jeden obyvateľ v priemere vytriedi až 40 kilogramov odpadu ročne," uviedol Jurkovič. "Najviac sa triedi sklo, ktorého každý obyvateľ SR vytriedi za rok približne 12 kilogramov, plastov a papiera vytriedime v objeme sedem kilogramov ročne na obyvateľa," informoval.

Podľa septembrového prieskumu agentúry FOCUS chuť Slovákom triediť odpad nechýba. "Deväť z desiatich respondentov si uvedomuje, že triediť odpad je dôležité," priblížil riaditeľ agentúry Martin Slosiarik. Potrebu triediť deklarujú najmä ľudia s vyšším vzdelaním. "Kým pätina respondentov so základným vzdelaním tvrdila, že triediť odpad nie je dôležité, rovnaký negatívny názor mali iba štyri percentá vysokoškolákov," vysvetlil Slosiarik. Najväčšiu ochotu triediť odpad vyjadrovali ľudia v Žilinskom a Trnavskom kraji, najmenej v Košickom a Bratislavskom kraji.

Odbor komunikácie MŽP SR, TASR