Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Pod Levočskými vrchmi odovzdali významné protipovodňové stavby

16.10.2015

V obci Harichovce a meste Lipany dnes za účasti ministra životného prostredia Petra Žigu odovzdali do užívania protipovodňové diela, ktoré významne posilnia ochranu týchto sídel pred veľkou vodou. V Harichovciach išlo o rekonštrukciu regulácie Levočského potoka, ktorý mal poškodené brehy vodnou eróziou a spôsoboval záplavy s obrovskými škodami na súkromnom majetku aj na majetku obce. Úprava koryta potoka v Lipanoch zabezpečila prietok až po úroveň storočnej vody.

Problémový Levočský potok sa v Harichovciach počas prívalových dažďov opakovane vylial z koryta a zaplavil priľahlé územie, čím spôsobil rozsiahle škody na rodinných domoch, hospodárskych objektoch a miestnych komunikáciách. Stalo sa tak vlani, v roku 2010 dokonca dvakrát, i v rokoch 2006 a 1997. „Obrovské škody na majetku občanov a obce, ale aj ďalšia hrozba povodní viedli ministerstvo životného prostredia a vodohospodárov k vybudovaniu protipovodňových opatrení, aby sa obyvatelia cítili bezpečne,“ zdôraznil minister Peter Žiga. Na projekt protipovodňových opatrení v intraviláne obce Harichovce sa podarilo získať viac ako 3 milióny eur. Z toho 2 milióny 600 tisíc eur pochádza z prostriedkov EÚ v rámci Operačného programu Životné prostredie a zvyšnú sumu predstavovala spoluúčasť štátu. Od mája tohto roku podarilo vodohospodárom postaviť na 1840 metrovom úseku Levočského potoka dielo, vďaka ktorému teraz potok dokáže s rezervou zvládnuť aj tzv. 100-ročné povodňové prietoky.

Ďalším mestom, ktoré pravidelne zasahovali ničivé povodne je mesto Lipany. To ohrozovalo najmä vybrežovanie potoka v intraviláne mesta, ktoré spôsobovalo škody na štátnom a súkromnom majetku. V roku 1998 veľká voda zničila celú priemyselnú časť mesta a takmer celú vilovú časť Dubovická roveň, kde došlo k enormným škodám na majetku. Mesto v nasledujúcich rokoch zasiahli ešte ďalšie štyri povodne. Celkové škody na majetku občanov a mesta, ktoré spôsobili povodne, dosiahli takmer štyri milióny eur. Súčasná úprava koryta Lipianskeho potoka za 1,2 milióna eur na dĺžke 1100 metrov zabezpečila prietok vôd korytom pri zvýšených vodných stavoch až na úroveň storočnej vody. To povedie k zníženiu rizika vybrežovania potoka a následného poškodzovania majetku mesta a jeho občanov. V rámci stavby vyčistili koryto od nánosov a porastov, prehĺbili dno v celom regulovanom úseku toku, zrekonštruovali resp. postavili opevnenie brehov a dna koryta, múriky vrátane zábradlia a osadili štyri pešie lávky.

Budovanie protipovodňových opatrení patrí v súčasnosti medzi priority ministerstva životného prostredia. Okrem stavieb v Harichovciach a Lipanoch odovzdali do užívania zrekonštruovaný Veľký Richňavský tajch a pred dvoma týždňami odovzdávali vynovenú hať Vyšné Opátske, ako súčasť veľkej protipovodňovej ochrany Košíc. Celkovo do konca roka finišujú vodohospodári práce na dvadsiatich protipovodňových stavbách, ktoré významne ochránia ľudí a ich majetok na celom Slovensku. Ide napríklad o hrádzu okolo Komárna, alebo kritické miesta v okolí Starej Ľubovne. V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, je do roku 2020 vyčlenených na protipovodňovú ochranu približne 400 miliónov eur.

Odbor komunikácie MŽP SR

Foto: TASR