Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Národná súťaž Európskeho týždňa mobility má svojich víťazov

08.10.2015

Mestá Žilina, Banská Bystrica, Moldava nad Bodvou a Levice ocenila odborná porota ako najlepšie v národnej súťaži, ktorá sa konala v septembri v rámci Európskeho týždňa mobility. Jej vyhodnotenie bolo súčasťou dvojdňovej konferencie Cyklistická doprava 2015 v Banskej Bystrici. Súťaž vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR a prihlásilo sa do nej štrnásť samospráv, čo bolo o štyri viac ako pred rokom.

Kategóriu aktívna samospráva vyhrala Žilina, ktorá podľa členov hodnotiacej komisie najlepšie preukázala schopnosť motivovať subjekty pôsobiace na jej území k vzájomnej spolupráci v oblasti mobility. Zabodovala rôznorodosťou realizovaných aktivít, ktorou bola napríklad Veľká jesenná cyklojazda a zavážil aj počet obyvateľov, ktorí sa do kampane zapojili. Za originálnu aktivitu Deň bez áut – parkovisko v centre mesta trochu inak, bola ocenená Banská Bystrica. Organizátori vytvorili pri banskobystrickom Barbakane improvizovanú triedu, kde sa študenti miestneho Gymnázia Mikuláša Kováča naučili viac o histórii krajského sídla, ekológii a ekologických spôsoboch prepravy. Moldava nad Bodvou si prevzala ocenenie za efektívnu integráciu železničnej, autobusovej a individuálnej dopravy. Kategóriu Originálna tematická fotografia vyhralo mesto Levice. Z ďalších aktivít počas týždňa mobility možno spomenúť bezplatné týždenné cestovanie v MHD, ktoré mohli využiť obyvatelia Bratislavy Bardejova, či Spišskej Novej Vsi.

Do diania sa priamo zapojila aj rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá bola koordinátorom Európskeho týždňa mobility. V Banskej Bystrici predstavili jej pracovníci ponuku aktivít environmentálnej výchovy a vzdelávania, ktoré budú počas tohto školského roka. Pre verejnosť pripravili aj kvíz o udržateľnej doprave, ako aj ďalšie akcie zamerané na starostlivosť o životné prostredie a v rámci Dňa bez áut tiež hodinu Environmentálnej výchovy.

Dvojdňová konferencia Cyklistická doprava 2015, ktorá sa konala v Banskej Bystrici, sa venovala cyklodoprave, ale aj udržateľnej mestskej mobilite. Jej cieľom je zvyšovať podiel nemotorovej dopravy v našich sídlach. Zišlo sa na nej takmer sto zástupcov samospráv, občianskych združení a ďalších inštitúcií. Príklady dobrej praxe z európskych krajín prezentovali odborníci z Českej republiky, Holandska, Nemecka a Poľska. 

Cieľom Európskeho týždňa mobility je motivovať mestá a samosprávy k podpore alternatívnych spôsobov dopravy v meste a investovaní do novej nevyhnutnej infraštruktúry.Tohto roku sa do tejto najväčšej a najrozšírenejšej kampane na svete zapojilo 30 slovenských miest, ktoré pre svojich obyvateľov a návštevníkov pripravili množstvo aktivít.

Odbor komunikácie MŽP SR, SITA