Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ministri v Luxemburgu o revízii obchodu s emisiami

27.10.2015

 

Revízia európskeho systému obchodovania s emisiami (ETS) patrila medzi ústredné témy pondelkového rokovania Rady EÚ pre životné prostredie v Luxemburgu. Slovensko zastupoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Vojtech Ferencz.  

Cieľ revízie je dosiahnuť také zníženie emisií a investícií do nízkouhlíkových technológií, ktoré bude efektívne z hľadiska nákladov. Členské štáty EÚ sa v októbri 2014 zaviazali, že do roku 2030 znížia úroveň emisií skleníkových plynov najmenej o 40 % v porovnaní s referenčným rokom 1990. „Návrh Komisie o revízii systému ETS považujeme za ambiciózny z hľadiska dosiahnutia klimatických cieľov Únie a vidíme v ňom príležitosť na zlepšenie fungovania systému,“ povedal na rokovaní štátny tajomník Vojtech Ferencz. Členské štáty prvýkrát verejne na rokovaní predstavovali svoje pozície k návrhu EK na revíziu ETS. Mnohé z nich ešte stále nemajú prijaté oficiálne národné pozície. Diskusiu formovali otázky, ktoré sa týkali ambicióznosti návrhu a jeho finančných mechanizmov. Všetky členské štáty zdôraznili potrebu nájsť správnu rovnováhu medzi ambicióznosťou návrhu a udržaním konkurencieschopnosti priemyslu Európskej únie. 

Ministri venovali pozornosť aj emisnej kauze VW a vyzvali na urýchlené prijatie krokov v rámci EÚ.

Odbor komunikácie MŽP SR