Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Minister Peter Žiga odovzdal do užívania zrekonštruované Vodné dielo Kráľová

19.10.2015

Vodné dielo Kráľová po komplexnej rekonštrukcii hrádzí odovzdal do užívania minister životného prostredia Peter Žiga spoločne s generálnym riaditeľom Slovenského vodohospodárskeho podniku Mariánom Supekom. Na najnižšom stupni vážskej kaskády vodohospodári počas leta spevnili 15,5 kilometra hrádzí, pričom použili približne 360 tisíc ton kameňa a štrkov. Podľa šéfa envirorezortu ide o jedno z najväčších protipovodňových opatrení na Slovensku tohto volebného obdobia. Z celkových investovaných peňazí vyše 15 miliónov eur až 13,5 milióna eur pochádza z európskych fondov.

„Verím, že obyvatelia Galanty, Šoporne, Kráľovej nad Váhom a ďalších obcí budú spokojnejšie spávať a nebudú už ohrození veľkou vodou alebo záplavami,“ povedal na hrádzi vodného diela minister Peter Žiga. Vodné dielo Kráľová je v prevádzke tridsať rokov, jeho hrádze erodovali vplyvom veľkých vĺn, ktoré sa tam tvorili. Po rekonštrukcii ľavostrannej aj pravostrannej hrádze by vodné dielo mohlo za normálnych okolností bez veľkých investícií bezpečne fungovať niekoľko ďalších desaťročí. „My nie sme pánmi prírody, ale príroda je pánom nás. Ale v zásade, ak nepríde nič mimoriadne, čo sme ešte nezažili, tak je to na desaťročia,“ potvrdil Peter Žiga.

Do roku 2020 plánuje rezort životného prostredia na protipovodňové opatrenie použiť 400 miliónov eur z európskych fondov. Už dnes je identifikovaných 550 miest na Slovensku, do ktorých by bolo potrebné investovať.
Územie vodného diela Kráľová sa nachádza v južnej časti západného Slovenska medzi mestami Sereď, Galanta a Šaľa, obkolesené obcami Dolná Streda, Váhovce, Kajal, Kráľová nad Váhom, Dlhá nad Váhom, Šoporňa a Šintava. Územie nádrže s obvodovými ochrannými hrádzami a s odbernými objektmi sa rozprestiera na území Trnavského kraja, územie, kde je vybudovaná hať, vodná elektráreň a plavebná komora, patrí do Nitrianskeho kraja. Vodné dielo Kráľová bolo stavebne ukončené v roku 1985. Bolo vybudované na energetické využitie Váhu, ochranu priľahlého územia pred povodňami, odber vody pre závlahy, splavnenie úseku Váhu, ale aj pre vodné športy a rekreáciu.

Odbor komunikácie MŽP SR, SITA