Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Minister Peter Žiga odovzdal do užívania protipovodňovú ochranu Komárna

23.10.2015

Rekonštrukcia osemnástich otvorov v protipovodňovom múre v Komárne a nový systém mobilného hradenia, akým už disponuje Bratislava a Štúrovo. Tieto opatrenia sú súčasťou projektu protipovodňovej ochrany mesta Komárno, ktorú odovzdal do užívania minister životného prostredia Peter Žiga spoločne s vodohospodármi zo Slovenského vodohospodárskeho podniku. Tí priamo v teréne predviedli ukážku stavby mobilného hradenia. 

Vďaka modernej a účinnej protipovodňovej ochrane sa vodohospodárom podarilo účinne ochrániť pred rekordnou povodňou na Dunaji v roku 2013 Bratislavu či Štúrovo. V Komárne bola situácia významne nebezpečnejšia a staré hradenie v protipovodňovom múre už netesnilo. 18 otvorov v protipovodňovom múre, ktoré za normálnych okolností zabezpečujú vstup do priestorov za protipovodňovou ochrannou líniou, utesňovali týždeň zhruba dve stovky vojakov, vodohospodárov, policajtov a dobrovoľníkov pomocou 20 tisíc vriec piesku. Išlo o najkritickejšie miesto protipovodňovej ochrany mesta.

Nové mobilné hradenie už dokáže postaviť 20 vodohospodárov za jeden jediný deň. Celkové finančné náklady projektu sú zhruba 565 tisíc eur, z toho vyše 537 tisíc eur pochádza z európskych zdrojov. „Komárno je pred povodňami na Dunaji oveľa bezpečnejšie. Rezort považuje za prioritu aj rekonštrukciu celého protipovodňového komárňanského múra s novým mobilným hradením. Tento projekt posilní ochranu Komárna a jeho obyvateľov aj v prípade, ak by nás postihla ešte väčšia povodeň ako pred dvoma rokmi,“ povedal minister životného prostredia Peter Žiga.

Stavba sa nachádza v katastrálnom území mesta Komárno, pozdĺž rieky Dunaj a Váh na juhozápadnom okraji mesta Komárno v protipovodňovej ochrannej línii. Múr zabezpečuje ochranu proti veľkým vodám z riek Dunaj a Váh. Jeho súčasť tvoria otvory, ktoré umožňujú vstup do plôch za touto líniou. V prípade ohrozenia povodňovými prietokmi sú tieto otvory uzatvorené mobilným systémom hradenia. Vlastnú stavbu tvoria otvory v protipovodňovom múre. Ide celkovo o 18 otvorov premenlivej šírky. Pôvodné mobilné hradenie už nespĺňalo požiadavky na tesnosť. V rámci projektu boli zrekonštruované otvory, systém mobilného hradenia otvorov bol vymenený za nové mobilné hradenie, ktoré zodpovedá súčasným požiadavkám a upravili sa aj dosadacie prahy pod mobilné hradenie. Systém nového mobilného hradenia je vyrobený z hliníka a pozostáva z mobilných dielcov, ktoré tvoria bočné stĺpiky, stredové stĺpiky, podpery a hradidlá. Systém hradenia je stavebnicový, vyznačuje sa vysokou odolnosťou a stabilitou jednotlivých dielcov hradenia. Hmotnosť jednotlivých dielcov je nízka a samotná manipulácia a montáž jednoduchá.

Budovanie protipovodňových opatrení patrí v súčasnosti medzi priority ministerstva životného prostredia. V pondelok predstavili rekonštrukciu hrádzí vodného diela Kráľová, minulý týždeň ochranu pred povodňami v Harichovciach a Lipanoch, predtým vynovenú hať Vyšné Opátske ako súčasť veľkej protipovodňovej ochrany Košíc, alebo Veľký Richňavský tajch.
Celkovo do konca roka dokončia vodohospodári práce na dvadsiatich protipovodňových stavbách, ktoré významne ochránia ľudí a ich majetok na celom Slovensku. V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia je do roku 2020 vyčlenených na protipovodňovú ochranu približne 400 miliónov eur.

Odbor komunikácie MŽP SR