Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Svetový deň vody v znamení udržateľného rozvoja

23.03.2015

V nedeľu 22. marca si svet pripomenul Svetový deň vody. Vyhlásila ho Organizácia spojených národov s cieľom poukázať na význam vody v živote človeka a propagovať aktivity na ochranu vodných zdrojov. Motto tohtoročného svetového dňa je "Voda a udržateľný rozvoj", keďže voda je kľúčový prvok pre rozvoj poľnohospodárstva, priemyslu alebo energetiky a tiež je nevyhnutná pre fungovanie prírody a zachovanie ľudského zdravia a života.

Ministerstvo životného prostredia a jeho rezortné organizácie pri tejto príležitosti usporiadajú viacero podujatí pre verejnosť. V rámci medzinárodného veľtrhu Coneco Racioenergia, ktorý bude 25. až 28. marca v Bratislave, predstaví v expozícii svoje vodohospodárske aktivity. V átriu hlavnej budovy na Námestí Ľudovíta Štúra 1 v Bratislave organizuje výstavu plagátov s tematikou ochrany vody. Plagáty vytvorili v rámci viacerých ročníkov súťaže Ekoplagát umelci z krajín ako Ekvádor, Rusko, Slovensko, USA , Kórea, Poľsko, Portugalsko a Čína. Výstavu si záujemcovia môžu prezrieť do konca mesiaca v pracovných dňoch v čase od 10:00 do 14:00. Ministerstvo organizuje aj stretnutie pracovníkov vo vodnom hospodárstve, ktoré bude 26. marca v Incheba Expo Clube v Bratislave. Jeho súčasť bude vyhodnotenie štvrtého ročníka výtvarnej súťaže študentov stredných umeleckých škôl, ktorú organizuje Výskumný ústav vodného hospodárstva, Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve a Asociácia vodárenských spoločností. Podobne ako v predchádzajúcich troch ročníkoch je aj tento rok ústrednou myšlienkou súťaže výtvarné zobrazenie krásy vody v jej mnohorakých podobách, dôležitosť jej ochrany a dôležitosť racionálneho, ale zároveň citlivého prístupu k vode.

Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici pozýva na netradičné prehliadky expozície v objekte Kammerhof. Návštevníci sa oboznámia napríklad s významom vody v baníctve. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši organizuje pre materské a základné školy v regióne prednášky na tému Fauna a flóra vodného biotopu. Škola ochrany prírody vo Varíne, ktorá patrí pod Národný park Malá Fatra, sa do osláv svetového dňa takisto zapojí ponukou environmentálnych programov pre školy. Projekt Vodný kolotoč predstaví materským školám a žiakom na prvom stupni základných škôl kolobeh vody v prírode. Program Za všetkým hľadaj vodu, ktorý je určený starším žiakom, zasa poukáže na problematiku vysokej spotreby vody v bežnom živote. Viac o pripravovaných podujatiach sa verejnosť dozvie na internetových stránkach týchto inštitúcii.

Svetový deň vody vyhlásila OSN na Konferencii o životnom prostredí a rozvoji v Riu de Janeiro v roku 1992. Od roku 2003 je zaň zodpovedná agentúra OSN UN-WATER. Podľa dostupných poznatkov pokrýva voda viac ako 70 percent zemského povrchu. Z celkového objemu vody na planéte však pitnú vodu tvoria len necelé 3 percentá. Slovenská agentúra životného prostredia pripomína, že na Slovensku je v súčasnosti priemerná spotreba vody približne 120 litrov na osobu a deň. Avšak v priemere iba 4 litre vody denne spotrebujeme na varenie a pitie, ostatná spotreba predstavuje kúpanie a sprchovanie, pranie, umývanie riadu, auta či polievanie záhrady. Približne viac ako miliarda obyvateľov Zeme nemá pritom pravidelný prístup k pitnej vode.

SITA, Odbor komunikácie MŽP SR