Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Na Domaši zvýšili odtok z vodnej nádrže

06.03.2015

Na vodnej nádrži Domaša, ktorá sa dostala do centra pozornosti verejnosti i médií najmä pre nízku vodnú hladinu v roku 2012, vodohospodári zvýšili odtok vody zo 4,9 na 5,5 m3/sek. Dôvod úpravy odtokových pomerov je predovšetkým jarné topenie snehu a zvýšená zrážková činnosť v posledných týždňoch, keď napríklad hladina Domaše len za posledný týždeň stúpla o meter, pričom prítok vody je aj napriek zvýšenému odtoku stále vyšší.

Aj keď je Domaša prioritne určená na vodohospodárske účely ako vodná nádrž s viacročným vyrovnaním prietokov, vodohospodári prihliadajú aj na jej rekreačný význam. Tomu prispôsobujú aj manipuláciu na tomto vodnom diele a udržiavajú primeranú výšku hladiny, o čo sa v minulých rokoch osobne zasadil aj minister životného prostredia Peter Žiga. K dnešnému dňu je Domaša z hľadiska jej zásobného objemu naplnená na 88 % a výška hladiny dosahuje nadmorskú výšku 160,75 m. Pritom ideálny stav hladiny na letnú rekreáciu i rybolov je na úrovni 159 až 159,5 m.n.m. Znamená to, že na Domaši si vodohospodári už vytvorili aj dostatočnú rezervu pre prípad dlhšie trvajúceho suchšieho počasia, ale na druhej strane musia preventívne myslieť aj na prípadnú hrozbu dlhotrvajúcejších dažďov a udržiavať v tejto vodnej nádrži aj potrebnú rezervu na zachytenie zvýšených povodňových prietokov. Súčasný odtok v objeme 5,5 m3/sek. je prakticky celý využitý na maximálny výkon malej vodnej elektrárne ale súčasne po odovzdaní svojej energie slúži aj na odber vody na priemyselné účely. 

Vlani o takomto čase bola Domaša naplnená len na 50% zásobného objemu a hladina vody bola o 5 metrov nižšie ako dnes. Nadnormálne májové zrážky, ktoré na viacerých miestach Slovenska zapríčinili povodne, však mali naopak veľmi priaznivý vplyv na naplnenie Domaše, ktorá sa tak počas letnej sezóny mohla stať príjemným miestom pre všetkých dovolenkárov, rybárov i prevádzkovateľov tamojších ubytovacích či reštauračných zariadení. Pracovníci Správy povodia Bodrogu Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., ktorí vodnú nádrž Domaša prevádzkujú, veria, že aj tento rok zabezpečia pre dovolenkárov ideálny stav vody.

SVP, Odbor komunikácie MŽP SR