Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

MŽP: Štát prevezme stopercentnú kontrolu nad vodnou elektrárňou v Gabčíkove

09.03.2015

Gabčíkovská elektráreň bude po takmer deviatich rokoch v plnom vlastníctve a pod plnou kontrolou štátu. Proces preberania kontroly bude ukončený dnes o polnoci, kedy prevádzka elektrárne prejde pod štátny podnik Vodohospodárska výstavba patriaci pod Ministerstvo životného prostredia SR. Informoval o tom dnes z gabčíkovskej elektrárne premiér Robert Fico spoločne s ministrom životného prostredia Petrom Žigom a riaditeľom Vodohospodárskej výstavby Ladislavom Lazárom. Krajský súd v Bratislave dnes právoplatne rozhodol o tom, že zmluva o prenájme Vodnej elektrárne Gabčíkovo je neplatná. Ide o žalobu, ktorú podal ešte v roku 2007 Úrad pre verejné obstarávanie proti Slovenským elektrárňam.

Minister životného prostredia Peter Žiga informoval, že na Vodohospodárskej výstavbe sa vykonali okamžite všetky právne úkony smerujúce k odstúpeniu od zmluvy vrátane pracovno-právnych záležitostí zamestnancov vodnej elektrárne. „My prevzatím vodnej elektrárne Gabčíkovo preberáme a na základe dohody so Slovenskými elektrárňami, aj s odborami, ktoré pracujú a fungujú v rámci Slovenských elektrární, sme sa dohodli, že všetkých 62 zamestnancov prejde pod správu, a teda do pracovného pomeru Vodohospodárskej výstavby. Títo zamestnanci budú pokračovať vo svojej práci a nebudú zaťažení týmito právnymi krokmi,“ povedal minister životného prostredia Peter Žiga.

Vláda SR opakovane tvrdila, že zmluva o prenájme gabčíkovskej elektrárne je neplatná a že tento prenájom hrubo poškodil hospodárske a finančné záujmy Slovenska. "Pred niekoľkými mesiacmi sme preto túto zmluvu vypovedali. Keďže sme požiadali Slovenské elektrárne pod kontrolou spoločnosti Enel, aby odstránili nedostatky a plnili si povinnosti zo zmluvy o prevádzke Vodného diela Gabčíkovo a k plneniu týchto povinností neprišlo, rozhodli sme sa využiť ďalšie ustanovenie zmluvy o prenájme. Dnešným dňom sme rozhodli o odstúpení od tejto zmluvy,“ povedal predseda vlády Robert Fico.

Podľa premiéra bude štát na základe súdneho rozhodnutia od talianskej spoločnosti Enel požadovať naspäť všetky peniaze, ktoré si vytiahla z Vodnej elektrárne Gabčíkovo. Ročne mal Enel získať vďaka prevádzke elektrárne 35 až 40 miliónov eur. Rozhodnutie krajského súdu bude právoplatné až doručením rozhodnutia účastníkom konania. Proti takémuto rozhodnutiu existuje ešte možnosť podať mimoriadne dovolanie.

Zmluvu o prevádzke Vodnej elektrárne Gabčíkovo podpísali v marci 2006, teda ešte pred samotným ukončením privatizačného procesu, štátny podnik Vodohospodárska výstavba a Slovenské elektrárne. Podpisom zmluvy získali elektrárne právo prevádzkovať gabčíkovskú elektráreň na obdobie 30 rokov. Táto zmluva sa však nepozdávala nastupujúcej prvej vláde Roberta Fica, ktorá ju v roku 2007 napadla na súde s tým, že ju chcela zrušiť. Doteraz je na súdoch podaných v tejto veci celkovo dvanásť súdnych sporov.

Odbor komunikácie MŽP SR, SITA, TASR

Foto: TASR, SITA