Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Minister Peter Žiga otvoril veľtrh CONECO

26.03.2015

Voda ako nevyhnutná súčasť života je dôležitým prvkom z hľadiska ochrany životného prostredia s veľkým potenciálom aj v energetike. Voda ako samostatný segment sa vôbec po prvýkrát stala súčasťou veľtrhu CONECO/Racioenergia/Voda. Podujatie slávnostným prestrihnutím pásky otvoril premiér SR Robert Fico spoločne s ministrom životného prostredia Petrom Žigom, generálnym riaditeľom Incheby Alexandrom Rozinom a zástupcami organizátorov podujatia. Veľtrh potrvá do soboty 28. marca 2015.

Na veľtrhu mala svoju premiéru aj odborná konferencia Voda a udržateľný rozvoj, nad ktorou prevzal záštitu šéf envirorezortu Peter Žiga. Zameraná je na informácie z oblasti environmentálnej legislatívy, projekty EÚ a protipovodňovú ochranu. Jej cieľom je podporiť vzájomnú komunikáciu a aktivity envirorezortu, vodohospodárov, zástupcov samosprávy a vodárenských spoločností. Hlavnými organizátormi podujatia sú Asociácia vodárenských spoločností a Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku.

„Intenzívne podporujeme, aj s pomocou Európskej Únie, výstavbu vodovodov a kanalizácie. Počet obyvateľov, ktorých zásobujú verejné vodovody dosiahol v roku 2013 už približne 88 percent a dĺžka vodovodných sietí má takmer 30 tisíc kilometrov. Pracujeme aj na budovaní čistiarní odpadových vôd a odkanalizovaní ďalších častí Slovenska – čím sa zaradíme medzi moderné európskej krajiny,“ povedal počas slávnostného otvorenia veľtrhu CONECO minister životného prostredia Peter Žiga.

Súčasťou odbornej konferencie bolo aj odovzdanie ocenení najtalentovanejším študentom stredných umeleckých škôl za výtvarné diela na tému Voda a udržateľný rozvoj a oficiálne vyhlásenie 5. ročníka súťaže o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie na Slovensku.

Organizátori konferencie odovzdali celkovo štyri ceny. Tou prvou bola Cena ministerstvaživotného prostredia Slovenskej republiky, ktorú si z rúk ministra Petra Žigu prevzala Barbora Hlavatá zo Súkromnej strednej umeleckej školy dizajnu v Bratislave.
Cenu Výskumného ústavu vodného hospodárstva, ktorú odovzdala jeho generálna riaditeľka Ľubica Kopčová, získala Natália Baránková zo Súkromnej strednej umeleckej školy dizajnu v Bratislave.
Cenu Združenia zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku putovala do rúk Bianke Sandre Fukáriovej zo Súkromnej strednej umeleckej školy dizajnu v Bratislave.
Posledné ocenenie - Cenu Asociácie vodárenských spoločností odovzdal jej prezident Stanislav Hreha Kristíne Mahútovej zo Strednej umeleckej školy v Trenčíne.

Výtvarnú súťaž študentov stredných umeleckých škôl organizoval Výskumný ústav vodného hospodárstva, Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku a Asociácia vodárenských spoločností. Jej hlavnou myšlienkou je výtvarné zobrazenie krásy vody v jej mnohorakých podobách, dôležitosť jej ochrany a zdôraznenie racionálneho, ale zároveň citlivého prístupu k vode.

Odbor komunikácie MŽP SR