Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Devínske rameno v Bratislave po rokoch opäť ožije

11.03.2015

Devínske rameno bude opätovne prepojené s hlavným tokom Dunaja. Doposiaľ najväčšia revitalizácia svojho druhu na území hlavného mesta začne už o niekoľko dní. Aktivita je výsledkom spolupráce ochranárov, odborníkov z Výskumného ústavu vodného hospodárstva, Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Revitalizačný projekt s celkovou hodnotou 150 tisíc eur spolufinancuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky z prostriedkov programu LIFE vo výške 50 percent.

Revitalizácia ramena, ktoré je súčasťou Územia európskeho významu Bratislavské luhy, je ukážkou vhodnej integrovanej starostlivosti o krajinu. Toto opatrenie zosúladí záujem ochrany prírody, ochranu zdrojov pitnej vody, protipovodňovej ochrany a adaptáciu na zmeny klímy.“ povedal minister životného prostredia Peter Žiga.Opatrenia prispejú tiež k zvýšeniu ochrany a kvality zdrojov pitnej vody pre obyvateľov Bratislavy a širšieho okolia, ktoré sa na ostrove nachádzajú.

Manažér projektu Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy – LIFE 10 NAT/SK/080 Tomáš Kušík dodáva: „Okolie v minulosti voľne tečúceho ramena Dunaja po takmer 50 rokoch onedlho opäť ožije. Voda, ktorá začne opätovne voľne prúdiť, bude Slovanský ostrov obmývať už celoročne, nielen pri vysokých stavoch Dunaja. Premenu stojatej vody na prúdiacu by mali pocítiť aj obyvatelia, a to úbytkom komárov, ktoré sa tu s obľubou rozmnožovali."

Pripravovaná aktivita nielen sprístupní rameno rybám z Dunaja a zvýši zásobovanie lužných lesov vodou a živinami, predovšetkým významne zlepší protipovodňovú ochranu bratislavskej mestskej časti Devín. Technickú dokumentáciu k projektu vypracoval Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik. Podľa slov jeho generálneho riaditeľa Mariána Supeka bude v najbližších dňoch na mieste vtoku aj výtoku znížené brehové opevnenie o 28 metrov, čo zabezpečí napojenie ramena na hlavné koryto Dunaja. „Úseky ramena pod vtokom a nad výtokom budú prečistené a vyprofilované do svojich pôvodných tvarov. Opatrenie zlepší prietočnosť tejto časti zaplavovaného územia Dunaja, a tým dôjde k zlepšeniu protipovodňovej ochrany Devína," doplnil Supek. Samotné práce by mali trvať približne dva mesiace.

Devínske rameno bolo v 70. rokoch minulého storočia umelo odrezané od hlavného koryta, čo malo za následok jeho postupné zanášanie, vysychanie a prehrievanie v suchých obdobiach. To znemožnilo život viacerých druhov rýb a iných živočíchov naviazaných na prirodzene prúdiacu vodu.

Odbor komunikácie MŽP SR, BROZ