Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

MŽP: Začala sa výstava „Košice – súčasnosť a budúcnosť protipovodňovej ochrany“

18.05.2015

Súčasnosť a budúcnosť protipovodňovej ochrany Košíc je názov výstavy, ktorá na deviatich veľkorozmerných posteroch predstavuje celú genézu protipovodňových opatrení na Hornáde. Vernisáž výstavy v átriu Ministerstva životného prostredia SR slávnostne otvoril štátny tajomník envirorezortu Vojtech Ferencz spoločne s generálnym riaditeľom Slovenského vodohospodárskeho podniku Mariánom Supekom. Panelová výstava potrvá do 29. mája.

Výstava približuje a dokumentuje projekt nazvaný Košice – prioritné protipovodňové opatrenia v Slovenskej republike, Hornád - ochrana intravilánu krajského mesta. Ide o zdokumentovanie doterajších štyroch stavieb protipovodňovej ochrany, ktoré Slovenský vodohospodársky podnik vybudoval zhruba za 1 milión eur z vlastných zdrojov v minulom roku, ale aj projekty ďalších etáp výstavby, z ktorých jedna – rekonštrukcia hate vo Vyšnom Opátskom sa začala len pred dvoma týždňami. Celému tomuto projektu, ktorého náklady sa predpokladajú vo výške zhruba 40 miliónov eur dala zelenú Vláda Slovenskej republiky na svojom výjazdovom zasadnutí v Košiciach 2. októbra 2013.

Tento fakt, ako aj podporu budovania protipovodňových stavieb v druhom najväčšom meste Slovenska, zdôraznil štátny tajomník envirorezortu Vojtech Ferencz. Ten ocenil vodohospodárov nielen za vytvorenie tejto výstavy, ale najmä za operatívne riešenie a budovanie protipovodňových stavieb v Košiciach. Súčasne pripomenul, že sa začína nové programové obdobie rokov 2014 až 2020 a v ňom aj nový Operačný program Kvalita životného prostredia, pričom bude potrebné pripravovať kvalitné projekty protipovodňových stavieb, aby sa podarilo z európskych fondov vyčerpať maximálne množstvo finančných prostriedkov a tým pádom vybudovať čo najviac protipovodňových stavieb.

Návštevníci sa z vystavených posterov môžu dozvedieť zaujímavé informácie o histórii ďalších vodohospodárskych úprav v Košiciach a prehliadnuť si fotodokumentáciu z najväčších povodní, ktoré postihli Košice predovšetkým v rokoch 2006 a 2010.

Odbor komunikácie MŽP SR, SVP, š.p.