Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Vojtech Ferencz na stretnutí k 25. výročiu založenia REC

11.06.2015

V Budapešti bolo slávnostné rokovanie pri príležitosti 25. výročia založenia Regionálneho environmentálneho centra (REC). V úvodnom prejave maďarský prezident János Áder ocenil prínos RECu a vyzdvihol jeho medzinárodnú pridanú hodnotu. Osobitne dal do pozornosti klimatické zmeny a negatívne vplyvy na poľnohospodárstvo (vinárstvo). Slovensko zastupoval štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Vojtech Ferencz.

Vojtech Ferencz vystúpil v pléne s príspevkom o hodnotení aktivít RECu s dôrazom na prepojenie so SR a tiež s výhľadom partnerstva a spolupráce do budúcnosti. Rola regionálneho centra sa v budúcnosti bude posilňovať, teritórium zamerania sa však po etablovaní krajín v EÚ presúva so strednej a východnej Európy do regiónu juhovýchodnej Európy a osobitne na Ukrajinu. S príspevkami vystúpili ministri a štátni tajomníci z 32 krajín vrátane štátov EÚ, USA, Japonska, Jordánska, Turecka, Kuvajtu a iných, zástupcovia Európskej komisie, Európskeho parlamentu, medzinárodných organizácii a občianskej spoločnosti. Diskusia bola rozdelená do troch panelov - výsledky, posilnenie a zmena.

OK MŽP SR