Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Peter Žiga na zasadnutí Rady ministrov životného prostredia

16.06.2015

Za účasti ministra životného prostredia SR Petra Žigu bolo 15. júna v Luxemburgu zasadnutie Rady ministrov životného prostredia. Ešte pred ním sa pod vedením slovenského predsedníctva pre krajiny V4 uskutočnilo tradičné koordinačné zasadanie krajín V4+Bulharsko a Rumunsko.

Počas zasadnutia Rady ministrov pre životné prostredie delegácie, vrátane Slovenka, potvrdili záujem o prijatie opatrení smerujúcich k zníženiu emisií kľúčových znečisťujúcich látok v ovzduší za účelom zlepšenia zdravia obyvateľstva a zníženia predčasných úmrtí. Dôležité v tomto smere bude vytvoriť flexibilný mechanizmus, ktorý umožňuje reflektovať pri plnení cieľov zmeny v predpokladoch, na základe ktorých sa stanovia tieto nové emisné stropy pre obdobie do roku 2030. „Opatrenia sa musia realizovať vo všetkých členských štátoch a ich implementáciu je potrebné realizovať v súlade s environmentálnou integritou, avšak citlivo tak, aby náklady na ich realizáciu nadmerne nezaťažili obyvateľstvo, podnikateľské prostredie a verejný sektor, osobitne je potrebné vnímať oblasti akými sú lokálne vykurovanie, doprava a poľnohospodárstvo,“ povedal minister Peter Žiga.
Diskusia k príprave rokovaní klimatickej konferencie v Paríži koncom roku 2015 potvrdila záujem členských štátov EÚ na dosiahnutí globálnej a záväznej dohody za účasti najväčších svetových emitentov. Na okraj zasadnutia Rady sa uskutočnilo aj bilaterálne rokovanie ministra Petra Žigu s komisárom pre životné prostredie Karmenu Vellom, ktoré bude pokračovať začiatkom jesene, s cieľom detailnejšie diskutovať environmentálnu agendu blížiaceho sa predsedníctva Slovenska v Rade EÚ. Prínosné bolo aj bilaterálne rokovanie s novovymenovanou britskou ministerkou pre klimatickú agendu Amber Ruddovou v súvislosti s budúcou vnútornou agendou EÚ pre zmenu klímy.


OK MŽP SR