Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

MŽP: V Tatrách napočítali vyše tisícky kamzíkov

25.06.2015

Celkovo 1107 kamzíkov napočítali ochranári a lesníci počas minulotýždňového spočítavania na území celého Tatranského národného parku.Spočítavanie kamzičej zveri urobila rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Štátna ochrana prírody SR, Správa Tatranského národného parku spoločne so Štátnymi lesmi Tatranského národného parku, Mestskými lesmi Spišská Belá, poľským Tatranským národným parkom a členmi dobrovoľnej stráže prírody. Sčítanie potvrdilo stabilitu populácie tohto vzácneho chráneného druhu.

V porovnaní s minuloročným jarným sčítaním je stav kamzičej populácie o 125 jedincov nižší. Podľa ochranárov to spôsobilo pravdepodobne nepriaznivé počasie. V deň sčítania bola na končiaroch Tatier námraza a silný nárazový vietor. Potešiteľný je však počet tohtoročných mláďat, ktorých zistili 140. Celkovo na slovenskej strane napočítali 823 kamzíkov, z toho 95 mláďat. Na poľskej strane to bolo 284 kamzíkov, z toho 45 mláďat. Jarné sčítanie je zamerané predovšetkým na zistenie počtu novonarodených mláďat.

Výrazný nárast populácie kamzíka tatranského zaznamenávame v ostatných troch rokoch. Kritické z hľadiska jeho početnosti boli najmä povojnové roky a roky 1998 až 2000, keď stavy kamzíka v Tatrách poklesli pod 200 kusov.

Odbor komunikácie MŽP SR, Správa TANAP