Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Veľké upratovanie Slovenska – na podávanie žiadostí zostávajú 2 týždne

03.07.2015

Ministerstvo životného prostredia vyčlenilo 10 miliónov eur z Recyklačného fondu na historicky prvý program vo väčšom meradle, zameraný na odstraňovanie takzvaných „čiernych skládok“ s názvom Veľké upratovanie Slovenska. Jeho cieľom je pomôcť samospráve pri odstraňovaní najmä väčších a starších čiernych skládok. Posledný termín na predloženie žiadostí na poskytnutie dotácie je 17. júl. Program spravuje Environmentálny fond a informácie o ňom sú dostupné na webovej stránke www.envirofond.sk.

Maximálna výška podpory pre žiadateľa je 100 tisíc eur na jedno miesto a štát financuje 95 % nákladov, zvyšok zaplatí obec. Podmienkou je, aby sa „čierna skládka“ nachádzala v jej katastri a jej existenciu potvrdil okresný úrad.

V rámci programu sa bude financovať zber, odvoz a uloženie odpadu na legálnu skládku, prípadne jeho zlikvidovanie v spaľovni. Pokiaľ to bude možné a účelné, podporí sa aj vytriedenie využiteľného odpadu a úprava miesta do pôvodného stavu. V jednej žiadosti je možné riešiť sanáciu viacerých miest. Podrobnosti a kontakty nájdu prípadní záujemcovia na stránke Environmentálneho fondu, konkrétne tu: http://www.envirofond.sk/sk/podpora_dotacie.html.

Problematika nezákonného umiestňovania odpadu trápi Slovensko dlhé desaťročia. Odpad, ktorý nelegálne vyhadzujú nezodpovední ľudia zaťažuje a ničí životné prostredie. Na Slovensku je zhruba 2500 evidovaných nelegálnych skládok a neoficiálnych môže byť až okolo 7000. Aj preto envirorezort prišiel s myšlienkou veľkého programu na podporu ich odstraňovania.

Odbor komunikácie MŽP SR