Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

V Luxemburgu sa skončilo neformálne rokovanie Rady ministrov životného prostredia

23.07.2015

Ciele trvalo udržateľného rozvoja a rozvojovej agendy po roku 2015, otázka financovania v oblasti politiky zmeny klímy, ako aj stav rokovaní o globálnej klimatickej dohode. To boli hlavné témy neformálneho rokovania Rady ministrov životného prostredia, ktoré sa skončilo dnes v Luxemburgu. Slovenskú delegáciu na stretnutí viedol štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz.

Rada potvrdila dôležitosť prijatia rozvojovej agendy po roku 2015 vrátane stimulujúcich cieľov udržateľného rozvoja v dňoch 25. až 27. septembra 2015 na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku, pričom až 17 navrhovaných cieľov sa týka práve environmentálnej dimenzie. Počas diskusie na tému financovania zmeny klímy boli predstavené inovatívne prístupy a finančné nástroje, ktorých cieľom je pákovým efektom podporiť verejné zdroje súkromnými, aby sa zabezpečili sľúbené zdroje vo výške 100 miliárd USD ročne od roku 2020.

„Vývoj medzinárodných rokovaní o globálnej dohode je sľubný, ale z hľadiska očakávaných výsledkov je treba byť realistický, dostatočne flexibilný a do decembrových rokovaní je nutné vniesť značný politický impulz a aktivizovať diplomatické úsilie osobitne u veľkých hlavných emitentov,“ povedal štátny tajomník Vojtech Ferencz.

V diskusii tiež zaznelo, aký veľký význam v celom procese majú dobrovoľné iniciatívy mimo vyjednávací priestor, do ktorých sa zapájajú samosprávy, súkromný sektor i jednotlivci.

Okrem členských štátov EÚ sa diskusií zúčastnili aj štáty európskeho hospodárskeho priestoru, Turecka, Srbska a Macedónska či výkonní riaditelia UNEP, EIB, IUCN, EEA alebo Zeleného klimatického fondu.

Odbor komunikácie MŽP SR