Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Envirorezort dôrazne odmieta, že v prípade dokumentov vodnej politiky nekomunikuje s verejnosťou

24.07.2015

Ministerstvo životného prostredia dôrazne odmieta a vylučuje tvrdenia, že dostatočne nekomunikovalo s verejnosťou pri príprave materiálu „Návrh orientácie, zásad a priorít vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2027“. Dôkazom toho je, že na základe rozporového konania v januári 2015 bola akceptovaná pripomienka verejnosti, ktorú obsahuje aj schválené znenie materiálu vládou SR. Jednu z pripomienok na rokovaní zástupcovia verejnosti stiahli.

Žiaden pripomienkujúci subjekt, okrem zástupcov verejnosti, nemal námietky proti lehote stanovenej na pripomienkovanie materiálu. Aj námietky, ktoré boli vznesené, mali všeobecnú povahu, bez konkrétnych návrhov na zlepšenie. Tvrdenie ombudsmanky, že v prípade procesného postupu mali byť porušené ústavné práva, berie rezort na vedomie. Považuje ho však za názor, pretože jediným oprávneným orgánom na takéto konštatovanie je Ústavný súd. Faktom je, že rezort sa s podobným výkladom nestretol v prípade žiadnej inej inštitúcie alebo orgánu, ktoré sa posudzovaním tohto procesu zaoberali.

Ministerstvo životného prostredia dlhodobo nerozumie útokom a umelému vyhrocovaniu tohto čisto procesného sporu od začiatku roka. Rezort trpezlivo a korektne argumentuje a komunikuje, poskytuje odpovede aj prostredníctvom zákona o slobodnom prístupe k informáciám a predstavitelia sekcie vôd sa zúčastnili množstva vzájomných rokovaní. Len počas uplynulého roka a pol odpovedali trpezlivo na 7 mimoriadne rozsiahlych infožiadostí E. Fatulovej, 11 infožiadostí M. Paulíkovej a veľké množstvo ďalších otázok občanov, ktorí sa k tejto skupine hlásia. Z viacerých žiadostí bolo jasné, že im chýbajú elementárne znalosti v oblasti vodného plánovania a vodnej politiky (s výnimkou p. Fatulovej) a zodpovední pracovníci ministerstva sa nad rámec svojich povinností snažili zorientovať ich v problematike. Je preto neuveriteľné a nepravdivé tvrdiť, že ministerstvo informácie nesprístupňuje. Okrem toho len pred mesiacom pracovníci sekcie vôd a nový generálny riaditeľ opakovane niektorým aktívnym predstaviteľom verejnosti prisľúbili komunikáciu a dialóg na riešenie nedorozumení, čo oni akceptovali. Envirorezortu je preto veľmi ľúto, že namiesto spolupráce prichádza k neopodstatneným verejným útokom.

Zo zverejnených výhrad OZ Slatinka však vyplýva, že okrem získania informácií ide aj o snahu spolurozhodovať, na aký účel a projekty pôjdu finančné zdroje do oblasti vodnej politiky. Na druhej strane však zodpovednosť pred občanmi za ochranu Slovenska pred povodňami nesie rezort životného prostredia a vláda SR a nie samozvaná úzka skupina ľudí, často s extrémnymi a diametrálne odlišnými názormi od odborníkov vo vodnom hospodárstve. Za neakceptovateľné považuje ministerstvo spochybňovanie priehrad a vodných diel, ktoré desaťročia účinne chránia Slovensko pred povodňami a často poskytujú aj ekologickú elektrickú energiu.

Tvrdenie Imricha Vozára z Via Iuris, že rezort nezabezpečil účasť zástupcu v rozhlasovej relácii k tejto téme, je nezmysel a ministerstvo ho dôrazne odmieta. Záznamom komunikácie je možné jednoznačne preukázať, že predstaviteľ rezortu bol pripravený na diskusiu už popoludní deň vopred, ale zmenila sa téma relácie. Je všeobecne známe, že dramaturgiu a témy relácie určuje konkrétne médium a nie právnik mimovládnej organizácie alebo ministerstvo, čo rezort plne rešpektuje. Aj tento fakt a následné zjavne nepravdivé tvrdenia umožňujú verejnosti urobiť si názor na hodnotu argumentov, s ktorými sa v tomto prípade rezort stretáva.

Rezort však napriek útokom chce a bude v serióznej komunikácii pokračovať. Rovnako korektne a konštruktívne spolupracuje s množstvom mimovládnych organizácií v rôznych oblastiach, preto verí, že svoj postoj niektorí predstavitelia verejnosti v oblasti vodnej politiky prehodnotia.