Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ochranu pred zosuvmi pri Prievidzi dobudovali, obyvatelia sa môžu cítiť bezpečnejšie

28.01.2015

Sanačné práce na zosuvoch, ktoré postihli prímestské časti Prievidze Veľká Lehôtka a Hradec, sa skončili v plánovanom termíne. Stáli približne 800 tisíc eur, ktoré po dohode s ministerstvom financií pre postihnuté lokality získal minister životného prostredia Peter Žiga. Pripravuje sa ešte finálna úprava terénu a monitorovanie.

„Ľuďom, ktorých zosuvy ohrozovali, som sľúbil, že najdôležitejšie práce dokončíme ešte v minulom roku a to sa aj podarilo. Účinnosť opatrení sme mohli sledovať už počas prác a ďalší vývoj budeme monitorovať,“ zdôraznil minister životného prostredia Peter Žiga, ktorý si bol situáciu osobne opakovane pozrieť priamo v postihnutých lokalitách.

Cez vybudované hĺbkové odvodnenie vyteká voda prakticky nepretržite, vďaka čomu dochádza k znižovaniu hĺbky hladiny podzemnej vody. Ďalšie objekty zachytávajú na rizikovom území zrážkové vody a zabezpečujú povrchové odvodnenie. Niektoré časti územia čaká ešte finálna úprava terénu a pokrytie vegetáciou, čo sa doteraz pre nepriaznivé počasie nepodarilo. V miestach zosuvu sa budú naďalej robiť monitorovacie merania, zamerané predovšetkým na sledovanie deformácií pod povrchom. Geológovia sa budú súčasne snažiť zabezpečiť režimové merania na sieti piezometrických a odvodňovacích vrtov.

Sanačné práce sa začali v auguste minulého roka. V lokalite Hradec vybudovali horizontálne odvodňovacie vrty a stabilizačno-drenážne rebro, ktoré odvádza vodu z tejto ulice. V lokalite Na stanište urobili dva horizontálne vrty, vo Veľkej Lehôtke zabezpečili miestny potok a vybudovali stabilizačno-drenážne rebro a tri odvodňovacie vrty.

Inžiniersko-geologický prieskum vykonal Štátny geologický ústav Dionýza Štúra ešte vlani vo februári. Potrebné finančné prostriedky sa ministrovi životného prostredia podarilo získať po aprílovom rokovaní so šéfom rezortu financií Petrom Kažimírom. Mimoriadna situácia pre aktívne svahové zosuvy platí od začiatku júna 2013 v štyroch lokalitách - na Pavlovskej ulici, na ulici Na stanište v Hradci, na Podhorskej a na Remeselníckej ulici vo Veľkej Lehôtke. Obyvatelia mali na svojich domoch popraskané múry, posunuté a zdvihnuté chodníky, múriky, ploty a terasy.

Odbor komunikácie MŽP SR