Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

MŽP SR skontrolovalo odvoz gudrónov z Devínskej Novej Vsi

16.01.2015

Práce na začatej sanácii gudrónov v kameňolome Srdce v bratislavskej Devínskej Novej Vsi skontrolovalo Ministerstvo životného prostredia SR. Pred niekoľkými dňami zo skládky začali vyvážať odpad a hoci nákladné autá vozili zatiaľ len zeminu, ktorá ľudské zdravie neohrozuje, nie gudróny, u ľudí to vyvolávalo obavy. Nákladné autá so zeminou prechádzali cez mestskú časť nezakryté. Ministerstvo uložilo okamžité opatrenie, že žiaden odpad nesmie ísť v aute nezakrytý. Rezort spoločnosti zabezpečujúcej sanáciu gudrónov odporučil lepšiu komunikáciu s verejnosťou a vyzval striktne dodržiavať určený čas transportu.

V kontrolách plánuje rezort pokračovať, a to aj niekoľkokrát mesačne. Situáciu preverí aj Slovenská inšpekcia životného prostredia. Určitému diskomfortu občanov sa počas sanácie nedá vyhnúť. To však bude trvať len obmedzený čas a výsledkom bude odstránenie významnej hrozby pre životného prostredie a možného rizika pre zdravie ľudí. Realizátorom projektu je združenie piatich spoločností. Toto konzorcium ešte v polovici decembra minulého roku, teda pred začiatkom prác, vysvetľovalo, že gudróny sa budú odvážať z lokality v špeciálnych kontajneroch, no zemina len v nákladných autách. Sanačný geológ pred prácami upozorňoval, že obyvatelia budú cítiť mierny zápach látky merkaptán, ktorý sa používa aj na prifarbovanie zemného plynu. Je nepríjemný, ale nie nebezpečný. Odpad sa má vyvážať iba medzi 7:30 a 16:00. Nákladné autá by mali podľa plánov odnášať gudróny a kontaminovanú zeminu z lokality do augusta. Práce začali robiť v zimných mesiacoch zámerne, ideálne sú totiž teploty pod desať stupňov Celzia. Gudróny sú vtedy v tuhom skupenstve. Ich ťažba i preprava je tak jednoduchšia a odparovanie prchavých zložiek nižšie.

Gudróny sa vyťažia za európske peniaze. Časť odpadu sa spáli v cementačných peciach a energeticky zhodnotí. Najmä zeminy, ktoré v minulosti slúžili na prekryv gudrónov a mali zabezpečiť, aby nedochádzalo k priamemu kontaktu medzi človekom a gudrónmi, nemôžu byť energeticky zhodnotené. Tie budú buď solidifikované, alebo čistejšie časti budú spracované biodegradáciou v technologických zariadeniach.

Gudróny sú kyselinové smoly a kaly, ktoré vznikli ako vedľajší produkt pri rafinácii ropy kyselinou sírovou. Do kameňolomu Srdce boli vyvezené z vtedajšej rafinérie Apollo v roku 1963. Sú to toxické, zdraviu škodlivé látky. Lom leží priamo v chránenej krajinnej oblasti, neďaleko záhradkárskej kolónie, obytných domov a tiež zdroja pitnej vody. Vyťaženie a odvoz gudrónov je jediným 100-percentne účinným riešením tejto environmentálnej záťaže. V kameňolome Srdce je asi 30 tisíc metrov kubických toxického odpadu, z toho je 18 tisíc kubíkov gudrónov a 12 tisíc zamorenej zeme. Skládka z bývalej rafinérie minerálnych olejov Apollo zaberá takmer 4 tisíc metrov štvorcových. Nebezpečný odpad priviezli do lokality Srdce v roku 1963 a povrch o desať rokov prekryli vrstvou ílovitých zemín. Lokalita pritom patrí do Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla.

Odbor komunikácie MŽP SR, TASR