Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Európska komisia ocenila návrh nového zákona o odpadoch, argumenty Slovenska prijala pozitívne

21.01.2015

Európska komisia víta a podporuje princípy pripravovaného zákona o odpadoch v súvislosti s prioritami EÚ v oblasti životného prostredia, ako aj pri odstraňovaní nedostatkov v legislatíve Slovenskej republiky. Skonštatovali to predstavitelia EK pod vedením Patricka Costella, riaditeľa kabinetu komisára EÚ pre životné prostredie, námornú politiku a rybolov, po stretnutí s delegáciou ministerstva životného prostredia SR v Bruseli. Štátny tajomník rezortu Vojtech Ferencz detailne predstavil východiská a zásadné tézy vládneho návrhu zákona o odpadoch, o ktorom bude rokovať Národná rada SR. Predstavitelia EK ocenili podrobné informácie o novom slovenskom zákone o odpadoch. Pomôžu im porozumieť princípom tohto zákona, najmä navrhovanému systému uzatvárania zmlúv medzi obcami a zbernými subjektmi i celkovému nastaveniu odpadového hospodárstva v SR v nadchádzajúcich rokoch.

Stretnutie v konštruktívnej atmosfére s predstaviteľmi novej EK sa odohralo už po skončení vnútro-komunitárneho pripomienkového konania k návrhu nového zákona o odpadoch. Európska komisia v ňom vzniesla napokon len štyri pripomienky, pričom žiadna z nich nemala zásadný charakter. Potvrdila tým filozofiu nového zákona. Slovensko už dve pripomienky do zákona zapracovalo. Vojtech Ferencz počas diskusie vysvetlil, že návrh nebude mať negatívny vplyv na fungovanie trhu v SR a nebude viesť k vytváraniu monopolov v odpadovom hospodárstve, o čom hovorila ďalšia z pripomienok. Zdôraznil, že ministerstvo komunikuje s Protimonopolným úradom a vytvorí rovnakú štartovaciu líniu pre všetky organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), ktoré chcú pôsobiť na trhu v nových podmienkach. Preto považuje obavy za neopodstatnené. Zástupcovia EK zdôvodnenie predstaviteľov rezortu životného prostredia vnímajú predbežne pozitívne, počkajú však na definitívne znenie zákona po jeho schválení v Národnej Rade SR. Skonštatovali, že princípy návrhu zákona o odpadoch považujú za postup správnym smerom, lebo zákon umožní Slovensku efektívnejšie napredovať v oblastiach separovania, recyklácie a zhodnocovania odpadu, spolu s odklonom od skládkovania, čo sú ciele, ktoré Európska Únia presadzuje.

O vládnom návrhu zákona o odpadoch, ktorý prichádza po 13 rokoch, by NR SR mala rokovať na najbližšej schôdzi v prvom čítaní. Cieľ zákona je zvrátiť nepriaznivý stav, keď na skládkach končia až tri štvrtiny komunálneho odpadu. Dôraz dáva na separovanie a recyklovanie odpadu a Slovensko posunie k moderným a čistejším európskym krajinám. Platiť by mal od januára 2016.

Odbor komunikácie MŽP SR