Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Brusel zverejnil Rámcovú stratégiu EÚ pre odolnú energetickú úniu

26.02.2015

Európska komisia včera zverejnila pripravovanú rámcovú stratégiu EÚ v oblasti energetiky, tzv. „Balíček Energetickej únie: bezpečná, udržateľná, konkurencieschopná a cenovo dostupná energia pre všetkých Európanov“. Súčasťou balíčka sú tri oznámenia Európskej komisie, ktoré sa týkajú stratégie na dosiahnutie odolnej energetickej únie, vybudovania energetických prepojení a dosiahnutia klimaticko-energetických cieľov do roku 2030 a tiež plán implementácie.

Ide o dokumenty: Oznámenie o Rámcovej stratégii pre odolnú Energetickú úniu s klimatickou politikou orientovanou na budúcnosť, Oznámenie o dosiahnutí cieľa prepojenosti 10% v sektore elektroenergetiky a Parížska dohoda – koncept riešenia globálnej zmeny klímy po roku 2020 – „Road to Paris“. Ten predstavuje okrem iného návrh záväzkov (príspevkov) Európskej únie v oblasti znižovania emisií pre novú globálnu dohodu o zmene klímy, ktorá má byť prijatá v Paríži v decembri 2015. Navrhované redukčné príspevky sú záväzky podľa Rámca 2030, ktorý prijali predsedovia vlád členských štátov EÚ v októbri 2014. Oznámenie ďalej približuje víziu Európskej komisie o podobe novej dohody a o tom, ako by mala zabezpečiť potrebné celosvetové zníženie emisií skleníkových plynov tak, aby sa rast globálnej priemernej teploty do roku 2100 obmedzil na maximálne 2°C.

Projekt Energetickej únie, na čele ktorého stojí podpredseda Európskej komisie pre energetiku Maroš Šefčovič, je založený na prijatí konkrétnych opatrení v 5-tich navzájom prepojených oblastiach: 1. energetická bezpečnosť, solidarita a dôvera, 2. plne integrovaný európsky trh s energiami, 3. energetická efektívnosť, ktorá prispeje k zmierneniu dopytu po energiách, 4. dekarbonizácia ekonomiky a 5. výskum, inovácie a konkurencieschopnosť.

Projekt Energetickej únie by mal integrovať všetkých 28 členských štátov do spoločnej energetickej únie, ktorá zníži energetickú závislosť Európy a investorom ponúkne predvídateľnosť potrebnú pre rast a na tvorbu pracovných miest. Zároveň znamená začiatok zásadného procesu prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo šetrné k životnému prostrediu a klíme. Všetky dokumenty a dopĺňajúce informácie možno nájsť na: http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/

Odbor komunikácie MŽP SR