Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Vláda schválila zonáciu Národného parku Slovenský raj

16.12.2015

Slovenský raj bude historicky prvým národným parkom na Slovensku, ktorý dostane zonáciu podľa nových pravidiel. Rozhodla o tom Vláda SR, ktorá ju schválila na svojom dnešnom rokovaní. Zonácia z dielne Ministerstva životného prostredia SR zvyšuje bezzásahovú zónu o štvrtinu a zabezpečuje ochranu najvzácnejších biotopov a prírody na základe najnovších poznatkov z terénu. Účinnosť nariadenia vlády, ktorým sa vyhlasujú zóny druhého najnavštevovanejšieho národného parku na Slovensku, je od 1. júna 2016. Vláda schválila aj Program starostlivosti o Národný park Slovenský raj na roky 2016 až 2025. Ide o základnú dokumentáciu k jeho ochrane, ktorá obsahuje údaje o jeho území, prírodných hodnotách, ciele a opatrenia starostlivosti, ako aj zásady a regulatívy využívania územia národného parku.

Pri zonácii Slovenského raja sa po prvý raz použili nové nástroje na základe novely zákona o ochrane prírody a krajiny – nájom a výkup pozemkov. Vykúpiť v národnom parku sa má viac ako 80 hektárov v národnej prírodnej rezervácii Prielom Hornádu, ktorého súčasťou je aj najnavštevovanejšie miesto Tomášovský výhľad. Minister životného prostredia Peter Žiga v lete informoval, že to bude štát stáť 150 tisíc eur ročne a jednorazovo viac ako 200 tisíc eur.

Cieľom zonácie je nastoliť jasné pravidlá v režime a intenzite využívania každého pozemku v národnom parku pre všetkých zainteresovaných – vlastníkov a užívateľov pozemkov, samosprávy, miestnych obyvateľov, podnikateľov v cestovnom ruchu a ďalších, ktorí akýmkoľvek spôsobom využívajú územie národného parku. Doteraz platil v parku tretí a vyšší stupeň ochrany. Tie sa dopĺňajú štyrmi zónami A, B, C a D.

Podiel kľúčovej zóny A s piatym stupňom ochrany, kde je cieľom nerušený vývoj ekosystémov, sa zvýši o viac ako štvrtinu. Zóna B so štvrtým stupňom ochrany bola vyhlásená dočasne a jej cieľom je dlhodobá rekonštrukcia lesných porastov smerom k prírodnému lesu. V plánovanom horizonte 10 až 30 rokov by sa lesy mali prehlásiť do zóny A. Do zóny C s tretím stupňom ochrany boli zaradené časti územia národného parku, kde je cieľom ochrany zabezpečenie priaznivého stavu biotopov alebo druhov pri trvalom využití územia na lesnícke alebo poľnohospodárske činnosti. Zastavané územia obcí budú patriť do zóny D s druhým stupňom ochrany.

Rozloha územia národného parku za znižuje o jedno percento (215 hektárov) vyňatím plôch v severnej časti, ktoré geologicky nepatria do Slovenského raja a nespĺňajú kritériá na zaradenie do národného parku. Po novom sa tak bude rozprestierať na ploche viac ako 19 tisíc 500 hektárov. V súčasnosti je tu vyhlásených 11 národných prírodných rezervácií, sedem prírodných rezervácií, tri národné prírodné pamiatky a dve prírodné pamiatky. Ochranné pásmo národného parku sa redukuje o viac ako polovicu výmery na severe a východe, kde doň zasahujú zastavané časti obcí, intenzívne obhospodarované polia alebo premenené lesy. Naproti tomu je ochranné pásmo doplnené v južnej časti, kde doteraz chýbalo.

S viac ako 600.000 návštevníkmi je Slovenský raj druhým najnavštevovanejším národným parkom na Slovensku. Územie je legislatívne chránené od roku 1964. Národný park tu bol vyhlásený v roku 1988.

Odbor komunikácie MŽP SR, SITA, TASR