Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Skončilo sa zasadnutie Rady ministrov pre životné prostredie EÚ

17.12.2015

V Bruseli sa za účasti štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR Vojtecha Ferencza uskutočnilo zasadnutie Rady ministrov pre životné prostredie krajín EÚ. Predmetom rokovaní bolo strednodobé hodnotenie Stratégie biodiverzity EÚ do roku 2020, návrh smernice o národných emisných limitoch, ale aj diskusia o klimatickej dohode, ktorá bola prijatá na  klimatickom samite v Paríži.

Stretnutiu ministrov prechádzalo tradičné koordinačné rokovanie zástupcov krajín V4, Bulharska a Rumunska, kde sa viedli diskusie k návrhu smernice o národných limitoch emisií a postojoch krajín V4 k prebiehajúcemu programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti smerníc o vtákoch a biotopoch.

Zástupcovia členských štátov EÚ prijali závery Rady k strednodobému hodnoteniu Stratégie biologickej rozmanitosti EÚ do roku 2020. Ministri zdôraznili potrebu zamerať sa na zlepšenie existujúcej legislatívy, potrebné bude posilniť spojitosť s inými politikami, najmä poľnohospodárstvom a lesníctvom, ako aj zlepšenie finančných mechanizmov.

Za úspech luxemburského predsedníctva v Rade EÚ účastníci rokovania označili dosiahnutie všeobecného prístupu k politicky citlivému návrhu smernice o národných emisných stropoch, ktorý získal potrebnú kvalifikovanú väčšinu, a to aj napriek tomu, že štyri delegácie nepodporili návrh predsedníctva. Slovensko vo vystúpení poukázalo na to, že prijatie a realizácia zámerov smernice určite prispeje k zníženiu znečisťovania ovzdušia a jeho nepriaznivých účinkov na zdravie obyvateľstva a životné prostredie v celej Európskej únii. Opatrenia sa musia realizovať vo všetkých členských štátoch, nakoľko ovzdušie nepozná hranice. Je však potrebné opatrenia implementovať citlivo a tak, aby náklady na ich realizáciu nadmerne nezaťažili obyvateľstvo, podnikateľské prostredia a verejný sektor.

V rámci ďalších bodoch rokovania Európska komisia prezentovala nový Akčný plán pre obehové hospodárstvo a odpadový balíček. Štátny tajomník Vojtech Ferencz sa stretol s podpredsedom Európskej komisie Marošom Šefčovičom a komisárom pre životné prostredie Karmenu Vella. Počas rokovania so štátnou tajomníčkou Ministerstva životného prostredia Švédska Yvonne Ruwaida rokoval o podmienkach v odpadovom hospodárstve oboch krajín, pričom obe strany prejavili záujem pokračovať v tejto diskusii počas ďalších bilaterálnych rokovaní začiatkom roka 2016.

Odbor komunikácie MŽP SR