Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Gudróny v Devínskej Novej Vsi sú minulosťou

14.12.2015

Jedna z najväčších environmentálnych záťaží Bratislavy, ktorá ohrozovala zdravie a životné prostredie, je zlikvidovaná vďaka Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky. Náklady na odstránenie gudrónov v lokalite kameňolomu Srdce v Devínskej Novej Vsi dosiahli 12 miliónov eur a boli uhradené z Operačného programu životné prostredie. Odstránilo sa 18 tisíc kubíkov samotných gudrónov a 14 tisíc kubíkov kontaminovanej zeminy. Informoval o tom minister životného prostredia Peter Žiga.

Celkovo sa počas sanačných prác spracovalo a zneškodnilo vyše 50 tisíc ton odpadu. "Víťazom v tomto projekte sú obyvatelia Devínskej Novej Vsi a Bratislavy," povedal šéf envirorezortu Peter Žiga. Starosta Devínskej Novej Vsi Milan Jambor hodnotí projekt sanácie ako najväčší v modernej histórii tejto mestskej časti. Zároveň ho považuje za naplnenie 50-ročného sna o čistejšom a zdravšom životnom prostredí.

Projekt Kamenné srdce bol špecifický v tom, že sanačné práce vykonávali v tesnom susedstve s obytnou zónou. Snahou preto bolo vyťažiť a odviezť gudróny v čo najkratšom čase. Samotná ťažba toxického odpadu sa robila najmä počas zimných mesiacov, keď sú gudróny v tuhom skupenstve. Sanáciu realizovalo združenie Kamenné srdce, ktoré gudróny spálilo v cementačných peciach, čím sa energeticky využili. Časť znečistenej zeminy odviezli na skládku nebezpečného odpadu v Zohore a ďalšiu, menej znečistenú časť, biologicky degradovali a zbavili ropného znečistenia. Priestor kameňolomu sa podľa odborníkov podarilo vyčistiť v najväčšej možnej miere. Počas celého procesu boli práce dôsledne monitorované chemickými analýzami.

Gudróny sú kyselinové smoly a kaly, ktoré vznikajú ako vedľajší produkt pri čistení ropy. Do Devínskej Novej Vsi ich priviezli v roku 1963 v rámci likvidácie továrne Apollo. Kameňolom Srdce však podľa odborníkov nie je vhodným miestom na skládkovanie podobných látok, a to vzhľadom na blízkosť obytných domov a tiež chránenej krajinnej oblasti so štvrtým stupňom ochrany. Prípravné práce v kameňolome sa začali koncom novembra minulého roku a v januári sa začala samotná ťažba kontaminovanej zeminy a gudrónov. Projekt sanácie sa skončil koncom októbra, nasledovalo čistenie a revitalizácia prostredia. Po zazelenaní lomu s priľahlou lúkou sa lokalita stane súčasťou prírodnej oddychovej zóny.

Odbor komunikácie MŽP SR, SITA