Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

MŽP: V Nairobi sa začalo zasadnutie riadiacej rady UN-Habitat

20.04.2015

V piatok 17. apríla 2015 sa v kenskej metropole Nairobi začalo zasadnutie riadiacej rady Programu OSN pre bývanie a ľudské sídla (UN-Habitat). Na jeho úvodnom zasadnutí bol do funkcie predsedu riadiacej rady na dvojročné funkčné obdobie zvolený vedúci slovenskej delegácie, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Ján Ilavský. Riadiaca rada má určiť strategické priority činnosti UN-Habitat na nasledujúce obdobie, posúdiť jeho financovanie a prehodnotiť systém jeho riadenia s cieľom zvýšiť kontrolu, efektívnosť, zodpovednosť a rovnomerné zastúpenie členských štátov OSN. Ide o posledné zasadnutie riadiacej rady pred konferenciou Habitat III, ktorá sa uskutoční v októbri 2016 v ekvádorskom hlavnom meste Quito. Táto konferenciazadefinuje novú globálnu agendu bývania a udržateľného mestského rozvoja najmenej na ďalších 20 rokov.

Oficiálneho otvorenia 25. zasadnutia riadiacej rady sa zúčastnil aj prezident Kenskej republiky Uhuru Kenyatta, ministerka zahraničných vecí Amina C. Mohamedová a úradujúci minister pôdy, bývania a mestského rozvoja Fred Matiangi. Kenský prezident zdôraznil kľúčový význam globálnej agendy bývania a udržateľného mestského rozvoja v súčasnosti, osobitne pre rozvojové krajiny a africký kontinent, a opätovne potvrdil plnú podporu kenskej vlády efektívnemu fungovaniu UN-Habitat, rozširovaniu jeho aktivít a kvalitnej príprave 3. konferencie OSN o bývaní a udržateľnom mestskom rozvoji (Habitat III) v októbri 2016. Zároveň oznámil finančný príspevok kenskej vlády vo výške 1 mil. amerických dolárov na činnosť UN-Habitat a prípravu konferencie Habitat III.

Slovenská republika si v súčasnosti riadne plní úlohy v medzinárodnom kontexte v oblasti bývania a udržateľného mestského rozvoja. Aktívne pôsobenie predsedu 25. zasadnutia riadiacej rady UN-Habitat, štátneho tajomníka MŽP SR Jána Ilavského, ako aj ďalších členov slovenskej delegácie ocenili vysokí funkcionári OSN a kenskí predstavitelia. Tento činorodý prístup je zároveň príspevkom SR k definovaniu a implementácii globálnej rozvojovej agendy po roku 2015 i v kontexte kvalitnej prípravy na výkon prvého slovenského predsedníctva v EÚ v 2. polroku 2016, teda aj v čase konania konferencie Habitat III.

Odbor komunikácie MŽP SR