Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Envirorezort odštartoval program Veľké upratovanie Slovenska na odstraňovanie „čiernych skládok“

27.04.2015

Ministerstvo životného prostredia oficiálne odštartovalo historicky prvý program vo väčšom meradle na odstraňovanie takzvaných „čiernych skládok“. Nesie názov „Veľké upratovanie Slovenska“ a na tento účel je určených 10 miliónov eur z Recyklačného fondu. Cieľom envirorezortu je pomôcť samospráve pri odstraňovaní najmä väčších a starších čiernych skládok.

K najčastejším problémom v oblasti životného prostredia, ktorý ľudí trápi, patria takzvané čierne skládky. Ide o odpad, ktorý nelegálne vyhadzujú nezodpovední a neslušní ľudia. Na Slovensku dnes je zhruba 2500 evidovaných nelegálnych skládok a neoficiálnych môže byť až okolo 7000. Aj preto envirorezort prišiel s myšlienkou veľkého programu na podporu ich odstraňovania.

„Posledný termín na predloženie žiadostí je 17. júl a čistenie sa musí skončiť do konca novembra. Verím, že obce a mestá ponuku využijú a Slovensko bude ešte tento rok oveľa čistejšie,“ povedal minister životného prostredia Peter Žiga.

Maximálna výška podpory pre žiadateľa je 100 tisíc eur na jedno miesto a štát financuje 95 % nákladov, zvyšok zaplatí obec. Podmienkou je, aby sa „čierna skládka“ nachádzala v jej katastri a jej existenciu potvrdil okresný úrad. Program bude spravovať Environmentálny fond.

Financovať sa bude zber, odvoz a uloženie odpadu na legálnu skládku, prípadne jeho zlikvidovanie v spaľovni. Pokiaľ to bude možné a účelné, podporujeme aj vytriedenie využiteľného odpadu a úpravu miesta do pôvodného stavu. V jednej žiadosti je možné riešiť sanáciu viacerých miest,“ informoval riaditeľ Environmentálneho fondu Branislav Valovič.

Už teraz má rezort informácie, že viaceré samosprávy ponuka vážne zaujala (viaceré bratislavské mestské časti, rôzne obce po celom Slovensku). Očakávame preto veľký záujem obcí. Pri žiadostiach bude Environmentálny fond posudzovať prioritu jeho odstránenia odpadu pre lokalitu, riziká odpadu pre životné prostredie a lokalitu, spôsob odstránenia a sociálno-ekonomické kritériá regiónu (napríklad nezamestnanosť). Podrobnosti a kontakty nájdu prípadní záujemcovia na stránke Environmentálneho fondu http://www.envirofond.sk/.

Ministerstvo životného prostredia sa problém čiernych skládok snaží riešiť dlhodobo. Už tretí rok pravidelne čistí vodné nádrže. Príkladom je vodná nádrž Ružín, kde Slovenský vodohospodársky podnik aktívne spolupracuje aj so samosprávou a prácu si tam našli aj nezamestnaní. Do konca roku 2014 bolo odvezených takmer 1140 ton odpadu.

„Problém čiernych skládok je však hlbší. Definitívne ho vyriešime, až keď sa zmení myslenie väčšiny ľudí a prestanú byť ľahostajní voči svojmu okoliu a životnému prostrediu,“ zdôraznil minister Peter Žiga.

Ministerstvo životného prostredia problém čiernych skládok rieši aj v novom zákone o odpadoch, kde sa od januára 2016 zvyšujú právomoci polície a pokuty. Pre fyzické osoby je to takmer desaťnásobne až do výšky 1500 eur a pre právnické osoby sa výška pokuty v najkrajnejšom prípade vyšplhá až na 350 tisíc eur.

Odbor komunikácie MŽP SR