Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

MŽP: Výstavba nultého obchvatu Bratislavy si vyžiada kompenzačné opatrenia v ochrane prírody

29.10.2014

Výstavba diaľničného úseku D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever patrí pre naliehavé dôvody k projektom vyššieho verejného záujmu. Rozhodla o tom vláda SR. Nepriaznivý vplyv výstavby na životné prostredie a integritu územia sústavy chránených území európskeho významu Natura 2000 budú kompenzovať opatrenia za viac ako 9,6 milióna eur. K návrhu sa pozitívne vyjadrila EK, aj tretí sektor.

Podľa plánov by časť nultého okruhu mala pri bratislavských Jarovciach prekročiť Dunaj a následne viesť južne od areálu rafinérie Slovnaft smerom na Ivanku pri Dunaji, pričom pretne Chránené vtáčie územie Dunajské luhy a Územie európskeho významu Biskupické luhy. Ministerstvo životného prostredia preto po rokovaniach s ochranármi, lesníkmi a vodohospodármi vypracovalo návrh kompenzačných opatrení. Samotná starostlivosť o novovzniknuté lesné a trávnaté plochy a iné objekty počas desiatich rokov by mala stáť necelých 30 tisíc eur. Vysadí sa 20 hektárov lesných a 30 hektárov trávnatých porastov, Biskupické rameno bude po sprietočnení prepojené s Dunajom a zabezpečí sa ochrana súčasných lesných porastov na ploche 20 hektárov. Za realizáciu projektu kompenzačných opatrení bude zodpovedať investor.

Očakávané výsledky z realizácie kompenzačných opatrení sa pri výsadbe trávnych porastov a sprietočnení Biskupického ramena dostavia prakticky do jedného roka. Efekt zo zvýšenia ochrany na vybraných už existujúcich lesných porastoch sa dostaví okamžite po ukončení realizácie tohto opatrenia. Pri novovysadených lesných porastoch možno požadované výsledky (plnenie ekologických funkcii) očakávať najskôr za 40 rokov od ukončenia výsadby.

Úsek je naplánovaný ako súčasť novej diaľnice D4. Jej trasa má viesť v smere štátna hranica Rakúsko/SR – Jarovce (križovatka s D2) – Ivanka pri Dunaji (križovatka s D1) – Záhorská Bystrica – Stupava juh (križovatka s D2) – Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/Rakúsko v celkovej dĺžke 49 kilometrov. Podľa ministerstva dopravy by táto diaľnica mohla byť dokončená v roku 2020.

Odbor komunikácie MŽP SR, SITA