Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Banská Bystrica dostane ochranu pred veľkou vodou

13.10.2014

Banská Bystrica so 77.800 obyvateľmi bude môcť od roku 2018 počas veľkých dažďov a prívalových vĺn pokojne spávať. Vtedy by už mala byť zabezpečená kvalitnou protipovodňovou ochranou, na ktorú čaká roky. Podľa vodohospodárov patrí toto mesto medzi najohrozenejšie podobného charakteru v rámci Slovenska.

Hoci Banská Bystrica bola pôvodne spolu s Bratislavou zaradená do programu protipovodňovej ochrany na roky 2000 až 2010, ktorý schválila vláda ešte v roku 2000, na svoju ochranu pred veľkou vodou stále čaká. Generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Supek potvrdil, že na túto stavbu je vypracovaná dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia a rozpracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie. Vodohospodári už požiadali o vydanie územného rozhodnutia. Protipovodňová ochrana by mala zadržať storočnú vodu. „Predpokladáme, že vybudovanie by nemalo trvať viac ako dva až dva a pol roka. Náš optimistický pohľad je rok 2017, rok 2018 považujem za absolútne reálny," dodal Supek.
Podľa vodohospodárov na riešenie protipovodňovej ochrany Banskej Bystrice bolo vypracovaných niekoľko štúdií a projektových úloh. Odborníci sa nakoniec priklonili k návrhu, ktorý sa javí z hľadiska technického a ekonomického ako najvhodnejší a najprijateľnejší. Protipovodňová ochrana za takmer 27 miliónov eur počíta s výstavbou nábrežných múrov v kombinácii s mobilnými hradeniami - podobne, ako je to v Bratislave alebo Štúrove. „Priznávame, že Banská Bystrica už dlho čaká na kvalitnú protipovodňovú ochranu. Je potrebné mať všetky papiere a dokumenty spolu a v poriadku, aby sme mohli čerpať európske fondy. Čaká sa už len na posledné majetkovo-právne vysporiadania. Len čo začiatkom budúceho roka vyjde výzva z nového Operačného programu Kvalita životného prostredia, budeme žiadať čiastku 27 miliónov eur, potrebných na vybudovanie," povedal štátny tajomník ministerstva životného prostredia Vojtech Ferencz.

Územím mesta Banská Bystrica preteká rieka Hron. Do nej sa vlievajú ďalšie prítoky, ktoré možno prirovnať k horským tokom. Ide o Selčiansky potok, Rudlovský, potok Bystrica, Tajovský, Radvanský a Malachovský potok. Prvé väčšie úpravy koryta Hrona sa urobili v 60. rokoch minulého storočia v rámci preložky štátnej cesty. Korytová úprava však postačuje len asi na desaťročnú vodu. Po povodni v roku 1974 sa úsek koryta v intraviláne mesta zabezpečil dodatočne vybudovaním nábrežných múrikov, na ľavom brehu v dĺžke 790 metrov a na pravom brehu v dĺžke 1110 metrov. Nábrežné múriky už dnes nespĺňajú požiadavky ochrany mesta pred povodňou.

V tomto roku si mesto pod Urpínom pripomína smutné 40. výročie najničivejšej prírodnej katastrofy. Tisícročná voda ho zaplavila od 19. do 24. októbra v roku 1974. Ohrozila 27 podnikov, z toho štyri úplne zničila. Viac ako 42 kilometrov ciest bolo neprejazdných a pod vodou sa ocitlo 267 domov. V dôsledku tejto živelnej pohromy museli záchranári evakuovať viac ako 300 rodín. O život prišiel vojak základnej vojenskej služby, ktorý pomáhal pri záchranných prácach. Udalosti prostredníctvom dobových fotografií pripomína výstava Povodeň '74 ktorú v piatok 9.10. otvorili v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici.

TASR, Odbor komunikácie MŽP SR