Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

SVP: Nová protipovodňová ochrana Košíc obce pod mestom nepoškodí

14.03.2014

Súčasná výstavba protipovodňovej ochrany Košíc, ktorú vláda zaradila medzi priority protipovodňovej ochrany na Slovensku, v žiadnom prípade neohrozí ani nepoškodí obyvateľov obcí na juh pod Košicami. Starostov spomínaných obcí a košických mestských častí o tom na štvrtkovom rokovaní v metropole východu ubezpečili predstavitelia Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP). Starostovia prístup vodohospodárov privítali a diskusiu so samosprávou podporil aj minister životného prostredia Peter Žiga počas nedávnej návštevy Košíc.

Medializované informácie, že po dokončení protipovodňových opatrení v meste môže zrýchlená povodňová vlna spôsobiť problémy obciam pod Košicami, údajne vyvolali obavy starostov. Vodohospodári preto podrobne oboznámili predstaviteľov samospráv s doteraz vybudovanou prvou etapou protipovodňovej ochrany Hornádu v mestskej časti Džungľa i s ďalšími etapami výstavby protipovodňovej ochrany Košíc. Starostov ubezpečili, že pripravovaná protipovodňová ochrana Košíc v žiadnom prípade nespôsobí zrýchlenie povodňového prietoku pod Košicami, ale práve naopak, po dokončení výstavby sa rozšíri tzv. berma koryta vodného toku Hornádu tak, aby sa povodňová vlna rozliala do šírky a tým sa jej rýchlosť spomalila. Znamená to, že koryto Hornádu prevedie aj pri 100 ročných povodňových prietokoch, ktoré predstavujú 757 m3 vody za sekundu, povodňovú vlnu pomalšie a plynulejšie, čím nedôjde k nadmernému rozlievaniu a zaplavovaniu intravilánu blízkych obcí. Vodohospodári súčasne predstavili starostom obcí aj plány opráv a údržby. V ich rámci budú ešte intenzívnejšie prečisťovať vodné toky až po hranicu s Maďarskom, odstraňovať štrkové nánosy, ktoré práve v pomalej, spodnej časti vodných tokov spôsobujú pravidelné problémy, a v 10 kilometrovom spoločnom hraničnom úseku Hornádu s Maďarskou republikou stavebnými úpravami navrátia vodný tok Hornádu do jeho pôvodného meandrovitého koryta. Starostov mestských častí Košíc a obcí pod mestom o zodpovednom postupe vodohospodárov počas celej výstavby ubezpečil aj generálny riaditeľ SVP, š.p. Marián Supek. „Aj vedenie Ministerstva životného prostredia ako zakladateľa SVP má eminentný záujem, aby sa popri výstavbe protipovodňovej ochrany Košíc riešila situácia na celom úseku Hornádu nad Ružínom i pod ním až po hranicu s Maďarskom,“ dodal.

Vybudovanie protipovodňovej ochrany Košíc sa v minulom roku dostalo medzi priority protipovodňovej ochrany na Slovensku na základe uznesenia Vlády SR. Skúsenosti z dlhotrvajúcej májovej a júnovej povodne v roku 2010 totiž ukázali, že kapacita prietoku Hornádu zvýšená na 400 až 500 m3 vody za sekundu nestačí na bezpečnú ochranu mesta a je potrebné zvýšiť prietokový profil koryta Hornádu na úroveň storočnej vody. Prvú etapu stavby v mestskej časti Džungľa slávnostne skolaudovali koncom februára tohto roka.
Odhadované náklady na vybudovanie celej protipovodňovej ochrany Košíc, ktorá by mala byť ukončená zhruba do roku 2020, predstavujú približne 40 mil. eur. Väčšinu by mali uhradiť zdroje Európskej únie.


Zdroj: SVP, Odbor komunikácie MŽP SR