Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Denník Korzár o uránovom prieskume pri Košiciach zavádzal

12.03.2014

„Denník Korzár v článku "Žiga strašil uránovou arbitrážou pre Košice bez analýzy" zo dňa 7.3.2014 nedodržal základné princípy vyváženosti a objektívnosti, keď nepožiadal o stanovisko Ministerstvo životného prostredia SR. Týmto neprofesionálnym konaním uviedol do omylu svojich čitateľov a poškodil MŽP SR.

Redaktor napísal článok na základe jednej odpovede MŽP SR Ladislavovi Rovinskému na jeho žiadosť podľa infozákona. Publikovaním jednej informácie vytrhnutej z kontextu a bez oslovenia MŽP SR Denník Korzár navodil a šíril klamlivý dojem, že právne argumenty a riziká medzinárodnej arbitráže pre rozhodnutie o predĺženie prieskumu neexistujú, čo nie je pravda.

Hoci bol žiadateľ L. Rovinský vopred jasne upozornený, že analýza neexistuje ako samostatný materiál, opakovane a zámerne sa jej v takejto forme domáhal. MŽP SR nemalo preto inú možnosť a muselo túto žiadosť, o ktorú sa Denník Korzár jednostranne v článku oprel, odmietnuť.

Rezort však už v januári žiadateľa informoval, že podklady a právne argumenty, vrátane vážneho rizika medzinárodnej arbitráže, sú súčasťou iného materiálu. Ten pripravil poradný orgán - osobitná rozkladová komisia, kde sú v prevažnej miere externí právnici a prizvaný bol aj prokurátor netrestného úseku Generálnej prokuratúry.

Je všeobecne známe, že geologický prieskum, ktorý povolila druhá Dzurindova vláda v roku 2005 v žiadnom prípade neznamená ťažbu, ktorá ani nie je v kompetencii envirorezortu. Minister životného prostredia sa osobne opakovane a razantne postavil proti ťažbe uránu pri Košiciach. Rezort pripravil aj memorandum o spolupráci proti ťažbe s dotknutou samosprávou, ktorá má pri povoľovaní ťažby právo veta.“

Odbor komunikácie MŽP SR