Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Envirorezort vyhlásil Cenu Slovenskej republiky za krajinu

26.03.2014

Pri príležitosti 6. ročníka Informačného dňa Európskeho dohovoru o krajine vyhlásilo dnes Ministerstvo životného prostredia SR v priestoroch Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice vo Zvolene 3. ročník Ceny Slovenskej republiky za krajinu. Organizáciu udeľovania ceny zabezpečuje Národný koordinátor Ceny Slovenskej republiky za krajinu - Slovenská agentúra životného prostredia.

Oprávnenými kandidátmi ocenenia sú miestne a regionálne samosprávy, združenia miestnych a regionálnych samospráv (mikroregionálne partnerstvá), cezhraničné združenia miestnych a regionálnych samospráv, ktoré spoločne spravujú krajinu, a mimovládne organizácie. Kandidáti sa prihlasujú na základe realizácie oprávnených projektov, ktorými sú projekty s charakterom implementovaných krajinných koncepcií a opatrení, spĺňajúce kritériá pre posudzovanie ceny. Nominovaní môžu byť (po súhlase) aj treťou stranou. Kandidovať na ocenenie môžu opakovane oprávnení kandidáti s výnimkou laureátov predchádzajúcich ročníkov. Kandidáti sa na ocenenie prihlasujú na základe realizácie oprávnených projektov.

„Odbornému hodnoteniu nominovaných projektov predchádza administratívna kontrola. V rámci odborného hodnotenia prezentuje každý z kandidátov svoj projekt a nasleduje diskusia s členmi odbornej komisie. Komisia je zložená zo zástupcov verejnej správy, akademickej obce a tretieho sektora pôsobiaceho v danej oblasti,“ približuje proces hodnotenia riaditeľ sekcie environmentalistiky a riadenia projektov SAŽP, manažér Ceny Slovenskej republiky za krajinu, Martin Lakanda.

Všetky informácie o aktuálnom ročníku Ceny Slovenskej republiky za krajinu a potrebné nominačné dokumenty sú dostupné na internetovej stránke www.cenazakrajinu.sk. Konzultácie poskytne národný koordinátor – Slovenská agentúra životného prostredia, kontakt: cenazakrajinu@sazp.sk, tel.: 048 / 4374 185, 174.

Cena Slovenskej republiky za krajinusa udeľuje v dvojročnom cykle, v každom párnom roku. Laureátom prvého ročníka sa v roku 2010 stala Nadácia Ekopolis s Projektom trvalej starostlivosti o krajinu prostredníctvom grantových programov Nadácie Ekopolis. V druhom ročníku si cenu odniesla Čiernohronská železnica, n. o. s projektom: Záchrana, obnova a prevádzka Čiernohronskej železnice v Čiernom Balogu. Laureáti boli v nasledujúcom roku nominovaní na Cenu Rady Európy za krajinu.

Odbor komunikácie MŽP SR, SAŽP